‘จุรินทร์’ เร่งแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ลุยเจรจาจีนเปิดด่านเพิ่ม

‘จุรินทร์’ เร่งแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ ลุยเจรจาจีนเปิดด่านเพิ่ม แก้ปัญหาติดขัดการขนถ่ายช่วงผ่านลาว ดันส่งออกทางเรือ อากาศ เล็งใช้ประโยชน์รถไฟลาว-จีน ขอเวียดนามอำนวยความสะดวกช่วงผ่านด่าน เจรจาจีนเจอโควิด-19 ที่รถ อย่าปิดด่าน และเตรียมดูแลเรื่องแรงงานเก็บผลไม้

23 มีนาคม 2565 – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2565 ว่า เป็นการประชุมร่วมกันเต็มรูปแบบ มีองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทั้งในส่วนของภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และทุกภาคทั่วประเทศเป็นการล่วงหน้าสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2565 ที่จะมีผลผลิตผลไม้ปริมาณรวม 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13%

โดยมาตรการที่จะดำเนินการ จะเจรจากับทางการจีนขอให้ช่วยเปิดด่าน เดิมเปิด 4 ด่าน ปิดไป 1 ด่าน คือ ด่านตงซิง จะขอความร่วมมือให้เปิดด่านตงซิง เพื่อระบายผลไม้ออกไปได้ รวมทั้งขยายเวลาเปิดด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการส่งออกผลไม้ไทย ซึ่งได้มอบให้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรเจรจาต่อไปแล้ว และทางฝั่งลาวที่ไทยส่งผลไม้ไปจีน โดยเฉพาะเชียงของไปโม่ฮานของจีน และผ่านด่านบ่อเต็น ขอให้ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร และกระทรวงการต่างประเทศช่วยเจรจาการถ่ายรถ ซึ่งเดิมรถไทยสามารถผ่านด่านไปเชียงของ และถ่ายรถครั้งเดียวที่ด่านบ่อเต็น เข้าจีนได้เลย แต่ช่วงหลังทางการลาว เปลี่ยนระบบ ให้ถ่ายรถที่ด่านเชียงของ อุปสรรค คือ รถลาวมีไม่เพียงพอ จะเจรจาขอให้กลับไปเหมือนเดิมถ่ายรถที่เดียว ที่ด่านบ่อเต็น หรือให้ทางการลาวเพิ่มรถ

สำหรับการส่งออกผลไม้ทางเรือ ประเด็นตู้คอนเทนเนอร์คลี่คลายแล้ว แต่ค่าระวางเรือยังทรงอยู่ จึงอยากให้เรือใหญ่เข้ามาเทียบท่าของไทยมากขึ้น ถ้ามีมาตรการอนุญาตให้มีการถ่ายลำ จะจูงใจให้เรือใหญ่เข้ามา นำตู้เข้ามาได้มากขึ้น ช่วยให้ไทยมีตู้ส่งออกไปได้มากขึ้น ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะร่วมกับเอกชนและหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องร่วมเจรจากันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

ทางด้านการขนส่งผลไม้ทางอากาศ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งผู้ส่งออก เร่งเจรจาร่วมกัน และ EXIM Bank ในฐานะหน่วยงานด้านการเงินช่วยสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้ต้นทุนการขนส่งทางอากาศลดลง และช่วยเพิ่มช่องทางการส่งออกผลไม้ปีนี้ไปยังจีน

ส่วนเรื่องเส้นทางการขนส่งผ่านรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟลาว-จีน ซึ่งรถไฟลาวจีน จะเริ่มต้นจากหนองคายไปเวียงจันทน์และเข้าจีนที่ด่านโม่ฮาน แต่ด่านโม่ฮานยังไม่เสร็จ ต้องรอเดือนมิ.ย.2565 เป็นต้นไป ได้มอบให้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตร เจรจากับทางการลาวว่าถ้าขนส่งผลไม้ผ่านรถไฟลาว-จีน เมื่อเข้าเวียงจันทน์ให้ผ่านด่านโม่ฮาน แล้วไปตรวจที่คุนหมิงทีเดียวที่เป็นจุดหมายปลายทาง หรือจะให้ตรวจที่ด่านบ่อเต็นก็ได้ เนื่องจากด่านโม่ฮานยังไม่เสร็จเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลไม้

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องการขนส่งผลไม้ ผ่านนครพนม ไปลาว ไปเวียดนามแล้วไปจีนต้องผ่านเวียดนาม จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ในวันที่ 20 เม.ย.2565 ซึ่งตนจะหยิบยกประเด็นนี้ในระดับรัฐมนตรีมาเจรจากับทางการเวียดนาม ขออำนวยความสะดวก และช่วยลดการจราจรที่ติดขัดหน้าด่านฝั่งเวียดนาม

ส่วนประเด็นอื่น ๆ เอกชนขอให้ช่วยเจรจากับทางการจีน ประเด็นรถที่ตรวจพบโควิด-19 ที่ด่านก่อนเข้าด่านจีน ปกติจีนจะนำไปฉีดฆ่าเชื้อแล้วส่งกลับและปิดด่าน ให้เจรจาว่าพ่นฆ่าเชื้อแล้วส่งกลับ ยินดีให้แบล็กลิสต์ แต่ขออย่าปิดด่าน และเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานช่วยเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ภาคตะวันออก หรือจังหวัดอื่น ๆ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันทำงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายล้ง เมื่อหมดฤดูผลไม้ทางภาคตะวันออกและผลไม้ภาคใต้ออกให้อำนวยความสะดวกไปรับซื้อที่ภาคใต้ด้วย

กรมการค้าภายใน รายงานว่า ผลผลิตผลไม้ปี 2565 จะมีปริมาณ 5,426,555 ตัน เพิ่มขึ้น 13% โดยการบริโภคผลไม้ในปี 2565 แบ่งออกเป็นตลาดในประเทศ 30% และตลาดต่างประเทศ 70% โดยตลาดในประเทศจะประกอบด้วยห้าง ตลาด รถเร่ ร้านอาหารและแปรรูป และตลาดต่างประเทศ คือ จีน 65% สหรัฐฯ 10% ฮ่องกง 4% เวียดนาม 3% และมาเลเซีย 1% โดยตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะขยายตลาดใหม่ และจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าผลไม้ตามด่านชายแดนด้วย

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการเชิงรุกดูแลผลไม้ล่วงหน้า ตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมา คือ มาตรการ 17+1 โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตรการเปิดด่านเพิ่มขึ้นมาเป็นมาตรการที่ 18 และที่ผ่านมา มีการเตรียมตลาดรองรับไว้แล้ว 450,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามกลไกตลาด ที่เกษตรกรผลิตผลไม้ที่ได้คุณภาพ ล้งรับซื้อตามมาตรฐานและราคาที่เป็นธรรม ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกดำเนินการเตรียมการส่งออกต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'จุรินทร์' ซัดรัฐบาลทำงานไม่ทันฝ่ายนิติบัญญัติ โยนถามก้าวไกลเรื่องซักฟอก

“จุรินทร์” ซัดรัฐบาลทำงานไม่ทันฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการอภิปรายจะมีหรือไม่อยู่ที่ก้าวไกลเพราะ ปชป.เสียงไม่พอ

'จุรินทร์' ย้ำเคสป่วนขบวนเสด็จ นิรโทษกรรมต้องไม่รวมความผิด ม.112

“จุรินทร์” ชี้นิรโทษกรรมทำได้ แต่ยิ่งป่วนขบวนเสด็จยิ่งตอกย้ำต้องไม่รวมความผิด ม.112 พร้อมส่งสัญญาณให้กรรมธิการต้องนำประเด็นนี้ไปพิจารณาด้วย

‘จุรินทร์’ ชี้ดิจิทัลวอลเล็ต บทเรียนประชานิยม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้ความเห็นเรื่องดิจิตอล วอลเล็ต ภายหลังมีข่าว ปปช.เตรียมเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในทางที่อาจมีปัญหาเรื่องการทุจริตและผิดกฎหมาย

'จุรินทร์' จี้รัฐบาลเปิดคำตอบกฤษฎีกาปมดิจิตอลวอลเล็ต ชี้ มี 7 ประเด็นต้องแจง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถงกรณีกฤษฎีกาให้ความเห็นเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็

'จุรินทร์' โต้ 'เศรษฐา' ไม่เป็นผู้ใหญ่ เปรียบตนกับ 'ภูมิธรรม' รมต.พาณิชย์คนใหม่

'จุรินทร์' โต้ 'เศรษฐา' ไม่เป็นผู้ใหญ่ เปรียบตนกับ 'ภูมิธรรม'รมต.พาณิชย์คนใหม่ที่มาทำงานไม่ถึง 4 เดือน โวผลงานตนเด่นชัด เจราสหภาพยุโรป-UAE ทำ 'อาร์เซป' สำเร็จ เป็น FTA ใหญ่สุดในโลก เมินนายกฯสวมถุงเท้าชมพูมาเพื่อล้อเลียน ตอกกลับหลังตนตั้ง 'ฉายานักกู้ถุงเท้าสีชมพู'