บิ๊กซี รีเทล โชว์รายได้ไตรมาส 1 ทะลุ 27,432 ล้านบาท กำไรโต 17.6%

บมจ. บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น “BRC” โชว์ผลประกอบการสุดแกร่งในไตรมาส 1 ปี 2566 ด้วยรายได้รวม 27,432.9 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรรวม 931.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.4 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นถึง 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตทั้งรายได้จากการขายสินค้า และรายได้ค่าเช่าและบริการ โดยหลักเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของร้านค้าในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ

23 พ.ค. 2566 – นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BRC” กล่าวว่า “ในไตรมาส 1 ของปี 2566 บิ๊กซี รีเทล สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างน่าพอใจ ด้วยผลกำไรรวมที่เติบโตถึง 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้รวมที่เติบโตขึ้น 2.8% โดยรายได้หลักกว่า 24,256.0 ล้านบาท หรือ 88.4% มาจากการขายสินค้าที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งในรูปแบบร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากค่าเช่าและบริการคิดเป็นสัดส่วน 8.6% ของรายได้รวม ด้วยมูลค่า 2,350.9 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าบริการจาก Big Service เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3.0% ของรายได้รวม ด้วยมูลค่า 826.0 ล้านบาท ในส่วนของการขยายเครือข่ายร้านค้า บริษัทฯ สามารถขยายได้ถึง 180 แห่ง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 ส่งผลให้ปัจจุบัน บิ๊กซี รีเทล มีเครือข่ายร้านค้ากว่า 3,184 แห่ง ทั้งในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา”

สำหรับผลการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจหลัก กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 5.8% ในไตรมาส 1 ปี 2566 เมื่อเทียบกับ 2.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจากการมียอดขายจากร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น สอดรับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นตัว ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 ขณะเดียวกันเครือข่ายร้านค้าในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กของบริษัทฯ ยังมีการขยายตัวให้เข้าถึงพื้นที่ชุมชนได้ครอบคลุมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนแรกของปี

สำหรับ ธุรกิจค้าส่งและสนับสนุนการค้าปลีกแบบดั้งเดิม มีการปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงสำหรับการขายสินค้าแบบB2B และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมภายใต้โมเดลร้านค้าโดนใจ เนื่องจากการขยายเครือข่ายร้านค้าเพิ่มเติม และยอดขายสินค้าให้แก่สมาชิกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 570.8 ล้านบาท หรือ 324.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของ ธุรกิจอื่นๆ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของยอดขายจากร้านหนังสือเอเซียบุ๊คส เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและการขายหนังสือภาษาต่างประเทศให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายร้านขายยาสิริฟาร์มา ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นภายหลังการเปิดดำเนินงาน (Ramp-up) ทั้งจากการใช้ประโยชน์จากการขายหน้าร้านอย่างเต็มรูปแบบ และกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้นการขายในปริมาณมากโดยเฉพาะ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีรายได้จากค่าเช่าและบริการสูงขึ้น ทั้งในกลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่ (Town Center Business) ในร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดเล็ก และตลาด Open-Air โดยหลักเนื่องจากการทยอยยกเลิกการยกเว้นและส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และการฟื้นตัวของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ร้านค้า (Retail Venue) ของบริษัทฯ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน (ROS) ในร้านค้าในรูปแบบร้านค้าขนาดใหญ่และตลาด Open-Air ของบริษัทฯ ให้ปรับขึ้นเป็น 872.0 บาท ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 จาก 846.0 บาท ในงวดปี2565

“สำหรับไตรมาส 2 ของปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโต เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยขณะนี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน(แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อก้าวต่อไปของการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งของภูมิภาคอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน” คุณอัศวินกล่าวสรุป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตลาด mai เปิดกำไร บจ. ไตรมาส 1 รวมทะลุ 4.6 พันล้านบาท

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 มียอดขายรวม 54,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 6.7% และ 6.4% ตามลำดับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ บจ. มีความสามารถในการทำกำไรในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ดีขึ้น

เซ็นทรัล รีเทล โชว์รายได้ Q1 โกยรายได้ 6.7 หมื่นล้าน

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล เปิดปีโตต่อเนื่อง ด้วยผลประกอบการในไตรมาสแรก

OR เผยผลประกอบการไตรมาสแรก 2567 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนในทุกกลุ่มธุรกิจ เสริมแกร่งศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การเป็น Data-Driven Organization ควบคู่กับการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

OR เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 มี EBITDA จำนวน 6,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100% จากไตรมาสก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจ และมีกำไรสุทธิ 3,723 ล้านบาท

IRPC กำไร 1,545 ล้านบาท รุกเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษใหม่ ตั้งเป้าขายน้ำมันดีเซลยูโร 5 เต็มสูบ

“IRPC” เผยกำไรไตรมาสแรก 1,545 ล้านบาท รุกเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษตามแผนกลยุทธ์ ตั้งเป้าไตรมาส 2/2567 ลุยขายน้ำมันดีเซลยูโร 5 รองรับความต้องการภายในประเทศที่สูงขึ้น

'บีโอไอ' ฟุ้งยอดขอส่งเสริมการลงทุน Q1ก้าวกระโดดส่งสัญญาณปีทองการลงทุน

บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรก ปี 2567 เติบโตก้าวกระโดดจากปีก่อนทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุน สะท้อนศักยภาพของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ปีทองแห่งการลงทุน