บอร์ด กอช.ไฟเขียวหวยเกษียณ หนุนการออม เร่งชง 'ครม.' ทันที

บอร์ด กอช. ไฟเขียวเดินหน้าโครงการหวยเกษียณ หนุนส่งเเสริมการออมทรัพย์เพื่อรองรับการเกษียณ พร้อมเดินเครื่องชง ครม. ทันที แจงพี่น้องประชาชนรออยู่

14 มิ.ย. 2567 – นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.การคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567 มีมติเห็นชอบแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อรองรับการเกษียณแก่ประชากร สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และโครงสร้างประชากรในประเทศ โดยใช้วิธีการดำเนินการ “โครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” (สลากเกษียณฯ)

อย่างไรก็ดี ขั้นตอนต่อไปคือ กอช. จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ต่อไป ซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายใต้กรอบกฎหมาย เนื่องจากพี่น้องประชาชนรออยู่

เพิ่มเพื่อน