16 มิ.ย.นี้ 'สายสีเหลือง' ให้บริการเต็มรูปแบบครบ 23 สถานี

รฟม.ตรวจประเมินความพร้อม‘รถไฟฟ้าสายสีเหลือง’พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครบ 23 สถานี เริ่ม 16 มิ.ย.นี้ ด้วยความถี่สูงสุดทุก 5 นาทีต่อขบวน หลังปิดซ่อมบำรุงจากเหตุรางนำไฟฟ้าหล่น

14 มิ.ย.2567-นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ให้กำกับควบคุมการดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติได้โดยเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รฟม. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้เข้าติดตามการทดสอบระบบ และตรวจประเมินความพร้อมของระบบก่อนการเปิดให้บริการ โดยผู้รับสัมปทานจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ตามปกติ ครบทั้ง 23 สถานี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ให้บริการเวลา 06.00 – 00.00 น. ด้วยความถี่ทุก 10 นาทีต่อขบวน นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และความถี่ทุก 5 นาทีต่อขบวน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 – 20.00 น.)

ทั้งนี้ รฟม. ยังได้กำชับผู้รับสัมปทานให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงานตามคู่มือซ่อมบำรุงทุกประการ ตลอดจนหมั่นตรวจสอบสภาพขบวนรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชิ้น และประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะ พร้อมสำหรับการให้บริการเดินรถแก่ประชาชน และให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้า ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงินค่าทดแทน เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

'รัดเกล้า' เผย คค. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเงินค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน

รัฐบาล เน้นย้ำความปลอดภัยเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า ช่วงสงกรานต์ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขึ้นฟรี

รัฐบาล เน้นย้ำ ความปลอดภัยเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ให้ ปชช.เดินทางสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดบริการให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี ระหว่าง 13 – 15 เมษายน