สมาคมประกันวินาศภัยฯ เตือนอย่าแชร์ข้อมูลเท็จรายชื่อบริษัทประกันรถที่ถูก Black List

25 มิ.ย. 2567 – นายสมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทประกัน (รถยนต์) ที่ถูก Black List ซึ่งเป็นข้อความเก่าที่ยังคงมีผู้หลงเชื่อนำกลับมาเผยแพร่และแชร์ต่อกันทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อเท็จจริงผ่านสื่อทุกช่องทาง พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อและแชร์ข้อมูลเท็จดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่มีการส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือและบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งผู้กระทำผิดก็ได้ออกมาแถลงขอโทษ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอย้ำเตือนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทประกัน (รถยนต์) ที่ถูก Black List ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันภัยที่ถูกกล่าวถึงนั้น จำนวน 6 บริษัท ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือปิดกิจการไปแล้ว ส่วนบริษัทประกันภัยที่ถูกกล่าวถึงอีก 2 บริษัท ยังคงดําเนินการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามปกติอยู่ในปัจจุบัน และมีสถานะทางการเงินที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ได้แก่

1.บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 77 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,518 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ 607.33 และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 340 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 0 2640 7777 Hotline: 1741 www.mittare.com

2. บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 42 มีทุนจดทะเบียน 670 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ 238.05 และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 3,714.41 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1115 อาคารทิพยประกันภัย (สำนักงานใหญ่) ชั้นที่ 24 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2118 4750 www.insurverse.co.th

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัย ประชาชนสามารถทําได้ง่าย สมาคมฯ ขอแนะนำวิธีตรวจสอบข้อมูลความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย เพื่อป้องกันการหลงเชื่อหรือการแชร์ข้อความเท็จที่ส่งต่อกันมา ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลของบริษัทประกันภัย
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลในการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางช่องทางของบริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง หรือทางเว็บไซต์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th และเว็บไซต์ของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย www.tgia.org

ฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทประกันภัยทุกบริษัท จะต้องเปิดเผยงบแสดงฐานะทางการเงินในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน” หรือ Capital Adequacy Ratio หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CAR อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถของบริษัทประกันภัยในการชำระหนี้สิน ยิ่งตัวเลขอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนมีค่าสูงมาก ยิ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารที่ดี และบ่งบอกถึงความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการกำหนดให้ทุกบริษัทประกันภัยต้องมีอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 และต้องเปิดเผยตัวเลข CAR ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ทุกวันนี้มีข่าวปลอมและข่าวเท็จที่ส่งต่อเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนผู้รับข่าวสารควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนส่งต่อหรือแชร์ทุกครั้ง ดังนั้นหากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ส่งต่อมาทางโซเชียลมีเดียและมีข้อสงสัย สามารถสืบค้นข้อเท็จจริงของข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) และเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2108 8399

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีอี เตือนระวัง 'โจรออนไลน์' สวมรอยหน่วยงานรัฐหลอกลวง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์รายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “ธ.อิสลาม ช่วยเหลือประชาชน รับรวมหนี้ ต่อธุรกิจ ปิดหนี้ และหมุนธุรกิจ” รองลงมาคือเรื่อง “กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ ผ่านเพจสินเชื่อส่วนบุคคล SME” โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวั่นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง

ดีอี เตือนระวัง 'โจรออนไลน์' อ้างเป็นแบงค์รัฐ 'ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ'

ดีอี ตรวจพบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์รายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง “ธ.อิสลาม ช่วยเหลือประชาชน รับรวมหนี้ ต่อธุรกิจ ปิดหนี้ และหมุนธุรกิจ” รองลงมาคือเรื่อง “กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ ผ่านเพจสินเชื่อส่วนบุคคล SME” โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวั่นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง

วธ.พัฒนาเครือข่ายภาคใต้รู้ทัน Fake News

7 มี.ค.2567 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุข ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2567 โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคใต้

อย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพ อ้างกฟภ. ส่ง SMS แจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าเสี่ยงชำรุดเปลี่ยนฟรี เตือนอย่ากดลิงก์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบ 10 ข่าวปลอมประจำสัปดาห์ คนสนใจสูงสุด มิจฉาชีพแอบอ้าง“กฟภ. ส่ง SMS แจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าเสี่ยงชำรุด คิดค่าไฟเกินจริง เปลี่ยนมิเตอร์ฟรี พร้อมรับเงินคืน”– หลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน Pages DTL Noline” ยังมาแรง เตือนเช็คให้ดี อย่ากด อย่าส่งต่อ

ระวัง โจร อ้างตัวเป็นสถาบันการเงิน ออกเอกสารยืนยันตัวแก้ไขข้อมูลธนาคาร โดยการฝากเงินเข้าระบบกระเป๋าตังค์ 30,000 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบมิจฉาชีพแอบอ้างสถาบันการเงิน ออกเอกสารรับรองให้ยืนยันตัวตนเข้าระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลธนาคาร โดยการฝากเงินเข้าระบบกระเป๋าตังค์ 30,000 บาท ขึ้นแท่นอันดับ 1 รองลงมาเป็นเพจปลอมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครงานแพ็กของ Giftshop เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

รัฐบาลย้ำเฟกนิวส์! รับสมัครทำเกษตรเกาหลีใต้ แนะเช็ก 'ไทยมีงานทำ'

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำเตือนแรงงานอย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ กรณีมีเผยแพร่ว่ากระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานภาคเกษตร