'บัณฑิต'วางทิศทางงานสพฐ.จะขับเคลื่อนให้แหลมคม

ยอมรับเป็นงานท้าทายมาก พร้อม ขานรับ12นโยบาย”ตรีนุข” ตั้งเป้าปั้นเด็กไทยแข่งระดับโลก

8พ.ย.2564-นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีตนเป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ตนยังไม่ได้นัดประชุม กพฐ. เนื่องจากต้องการให้มีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งเบื้องต้น ตนจะขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบาย 12 ข้อของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เนื่องจากนโยบายของ รมว.ศธ.ครอบคลุมหมดทุกด้านแล้ว อีกทั้งแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดำเนินการอยู่ถือเป็นแผนงานที่ดี โดยตนจะเข้ามาทำให้งานต่างๆ ให้มีความแหลมคม และจับต้องได้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะสิ่งที่สังคมอยากเห็นคือผลงานการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ เช่น การเรียนการสอนเรื่องโค้ดดิ้ง จะต้องทำให้เด็กเรียนแล้วไปใช้งานได้จริง เป็นต้น

ว่าที่ประธานบอร์ด กพฐ.ยอมรับว่างานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะมีทรัพยากรจำนวนมาก แต่ไม่กังวลกับการทำงาน อย่างเช่นปัญหาที่ผ่านมาของการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เราไม่จำเป็นจะต้องยุบหรือควบรวมทั้งหมด แต่การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นสิ่งสำคัญ เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่สอนอย่างเดียวแต่ทำหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการ แต่หากเราบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การดึงเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยงานธุรการ ก็จะทำให้ครูมีเวลาเตรียมการสอนและอยู่กับเด็กมากขึ้น เป็นต้น

“ส่วนการพัฒนาครูนั้น อยากให้ครูได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เนื่องจากทุกวันนี้การหาความรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นครูจะทำหน้าที่สอนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ต่อยอดความรู้ให้แก่นักเรียน และบ่มเพาะทักษะของนักเรียนนอกเหนือจากตำราเรียนด้วย ซึ่งเราต้องสร้างเด็กไทยให้มีสมรรถนะแข่งขันกับเวทีโลกได้”อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บี้ ศธ. จับมือ ขบ. คุมเข้ม 'รถโรงเรียน' ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงเหตุการณ์เด็กนักเรียนระดับชั้น ป. 2 ในจังหวัดชลบุรี ถูกลืมและติดอยู่ภายในรถตู้รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดว่า