นายกฯ ชื่นชมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจ พัฒนาตามรอยศาสตร์พระราชา

30 มิ.ย.2565 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาส “การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ใน 4 ภูมิภาค 9 กลุ่มจังหวัด ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกคน พร้อมชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างรายได้ พร้อมกับการผลักดันการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มศักยภาพในระดับพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ ผ่านการจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งหวังให้กองทุนฯ เดินหน้าสู่ความเข้มแข็งบนพื้นฐานความพอประมาณ ให้สมาชิกและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับตัว ปรับรูปแบบกระบวนการผลิตและการตลาด เรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้ เพื่อให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดี มีอาชีพที่มั่นคง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ผลักดันมาตรฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ BCG ในระยะยาว เพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4.0 ที่จะพัฒนาครอบคลุมในทุกมิติ ด้วยการใช้ศักยภาพในการบริหารจัดการร่วมกันด้วยความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนและทุกภาคส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศ

นายกรัฐมนตรียังขอให้สมาชิกและภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อสร้างมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหมู่บ้านของตน พร้อมพัฒนาเพื่อตามรอยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกกองทุน พร้อมส่งกำลังใจให้แก่สมาชิกและภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกคนและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้านและชุมชนอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน รวมทั้งอวยพรให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตะเพิด 'อุ๊งอิ๊ง' ถาม 'ทักษิณ' พอหรือยัง! เลิกวุ่นวาย 8 ปี 'บิ๊กตู่'

'แรมโบ้' ซัด 'ชลน่าน-อุ๊งอิ๊ง' สร้างวาทกรรมการเมือง ชี้วาระ 8 ปี 'บิ๊กตู่' เป็นเรื่องศาลตัดสิน เย้ยบางคนอยากเป็นนายกฯ จนตัวสั่น

'บิ๊กตู่' ถกเตรียมประชุมเอเปก วางกรอบ 'เรียบร้อย ราบรื่น สมเกียรติ'

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

'พีระพันธุ์' ลั่นพร้อมนั่งเก้าอี้นายกฯ นำ 'รทสช.' ชูแก้ 3 เรื่องเร่งด่วน

'พีระพันธุ์' พร้อมทำหน้าที่ผู้นำประเทศ ขอ ปชช. ให้โอกาสเลือก 'รวมไทยสร้างชาติ' ยัน รทสช. ตั้งขึ้นมาเป็นพรรคหลัก ชู 3 เรื่องเร่งด่วน แก้ปากท้อง-ราคาน้ำมัน-ความเท่าเทียมการศึกษา

บี้ ครม. ไขก๊อก แก้ปม 8 ปีนายกฯ ยุ ปชช. แจ้งจับ 'บิ๊กตู่'

'เลขาฯ ครป.' เรียกร้อง ครม. ลาออก ก่อนจะมีความผิดทั้งคณะ แนะประชาชนแจ้งความได้ทุก สน. หาก 'บิ๊กตู่' ไม่ไขก๊อก ชี้หลัง 24 สิงหาเป็นนายกฯ เถื่อน