'ทิพานัน'ชวนใช้แอปภาษีไปไหนหวังให้สังคมร่วมตรวจสอบการใช้จ่าย

'ทิพานัน'ชวนประชาชนใช้ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านแอปพิเคชันภาษีไปไหน หวังให้สังคมร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน

01 ก.ย.2565 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานและให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐ คือข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชน ผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th หรือเว็บไซต์ภาษีไปไหน? ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) และมีประชาชนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน เพื่อมาอำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งสามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้ ios : https://shorturl.asia/23Aw6 และ android : https://shorturl.asia/5zBP6

ทั้งนี้ เว็บไซต์และแอปภาษีไปไหนเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาลจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมีการแสดงข้อมูลในรูปแบบ Infographic

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า ระบบนี้มีช่องให้ค้นหาชื่อไม่ว่าจะใช้คำสำคัญ เช่น ชื่อหน่วยงานภาครัฐ ชื่อบริษัทที่เสนอราคา สถานที่ โครงการต่างๆ รวมทั้งสามารถค้นหากำหนดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง เช่น ปีงบประมาณ จะปรากฏข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลย้อนหลัง ทั้งนี้มีช่องทางเปิดให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคเอกชนนำไปประมวลผลเป็นเรื่องอื่นๆได้
ทั้งนี้ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยนั้น มีความละเอียด นอกจากระบุจำนวนเงินภาษีที่ใช้ไปกับโครงการใดบ้างแล้ว ยังแสดงแผนที่ตำแหน่งของโครงการ วันที่ลงนามในสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา และชื่อของผู้ชนะการประกวดราคาของโครงการ ที่สำคัญประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วย

“รัฐบาลมีความตั้งใจและจริงใจ ที่จะเปิดเผย ความโปร่งใส เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้ภาษีของภาครัฐได้ทั้งระบบ ว่านำไปทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุด และจะพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ลบล้างคำถามที่ว่าภาษีไปไหน หรือเสียภาษีไปแล้วก็นำไปทำอะไรกันบ้าง ให้หมดไป”น.ส.ทิพานันกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' สั่ง สธ.เร่งเพิ่มครูสอนพยาบาล

'รัดเกล้า' เผย อนุมัติงบเพื่อยกระดับโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม-สระแก้ว นายกฯ ย้ำมีฮาร์ดแวร์แล้วต้องมีซอฟต์แวร์ด้วย สั่ง สธ. เพิ่มจำนวนครูสอนพยาบาล

กษ.เดินหน้าโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

'เกณิกา' เผยกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการ 'พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน' เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชน

รัฐบาลชวนผู้กู้ยืม กยศ.เข้าร่วมมหกรรมแก้หนี้!

รัฐบาลเชิญชวนผู้กู้ยืม กยศ. เข้าร่วม 'มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม' ตามสถานที่ที่กำหนดตลอดเดือน ก.ค.2567 เผยมียอดผู้กู้ยืมที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 67,194 ราย

คารมเดือด! โต้พวกวิจารณ์ปมสอบ 'ครูผู้ช่วย-ว่าที่ สว.' บุรีรัมย์

'คารม' ขอสังคมอย่าใช้วิธีคิดด้วยการดูแคลนคนอื่น อย่ากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐาน รัฐธรรมนูญทุกฉบับ บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาโดยตลอด ทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน