'ลุงป้อม' ผวาเอลนีโญสั่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วง!

'ประวิตร' สั่งเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง แนวโน้มเอลนีโญกระทบหลายจังหวัด เข้มแผนเผชิญเหตุจริงจัง ควบคู่ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้เข้าใจต่อเนื่องทั่วถึงทันเวลา

08 มิ.ย.2566 - ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้มีข้อห่วงใย ถึงการคาดการณ์ของประเทศไทย ที่กำลังจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญห้วง มิ.ย.2566 - ก.พ.2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้อุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยสูงขึ้นและหลายจังหวัดอาจประสบปัญหาภัยแล้ง กระทบต่อปริมาณน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนจะน้อยกว่าปกติ ถึงร้อยละ 5 และมีโอกาสเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ระหว่าง มิ.ย. - ก.ค.66

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบ การดำเนินงานช่วงสิ้นสุดฤดูแล้ง ปี65/66 ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช.) จะทำการประเมินผล และสรุปบทเรียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 7 กระทรวง 32 หน่วยงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอนำไปปรับปรุงมาตรการ รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2566/2567 ต่อไป

ต่อมาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 และการเตรียมการรับมือฝนทิ้งช่วงปี 2566 โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน และดำเนินการตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 และ10 มาตรการรับมือฤดูแล้ง ปี2565/2566 อย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการจ่ายค่าชดเชย ความเสียหายแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองที่ผ่านมาด้วย

พล.อ.ประวิตรยังได้ขอบคุณ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันบูรณาการทำงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลด้วยดีที่ผ่านมา และกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปี 2566 และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยเฉพาะการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง อย่างจริงจัง รวมทั้งให้หน่วยงานหลัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน มีความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ อย่างทั่วถึงทันเวลา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งโซนสีผู้มีอิทธิพล มท.ปูพรมทั่วประเทศ! รับซื้อขายเก้าอี้ไม่มีหมด

“อนุทิน” ขึงขังต้องปราบผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก “ชาดา” เตรียมจัดทำบัญชีเจ้าพ่อ-มาเฟียทุกจังหวัดเป็นสีแดง-สีเหลือง

เปิดชื่อกระทรวง-หน่วยงาน 'เศรษฐา' มอบหมายรองนายกฯ กำกับดูแล

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์

'สมศักดิ์' พร้อมกำกับทุกกระทรวงแต่บอกไม่รู้คนถูกกำกับจะสบายใจหรือไม่

'สมศักดิ์' ลั่นกำกับงานได้ทุกด้าน บอกไม่มีปัญหา หากคุมกระทรวงของพรรคอื่น แต่ไม่รู้คนถูกกำกับจะสบายใจหรือไม่