'ประวิตร' ลุยเมืองมะขามหวาน ติดตามแก้ปัญหาที่ดิน-น้ำ สานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริฯ

"ประวิตร" ลุยเมืองมะขามหวาน ติดตามแก้ปัญหานำร่องที่ดิน ย้ำเร่งช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกภาค พร้อมดูปัญหาน้ำ สานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ป้องกันราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค-เกษตรกรรม

12 มิ.ย.2566 - เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ดินทำกิน และการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล โดยจุดแรก ที่ว่าการ อ.หนองไผ่ ติดตามรับทราบความคืบหน้าการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในภาพรวมพื้นที่เพชรบูรณ์ สามารถบริหารจัดการพื้นที่จากป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ป่าลุ่มน้าป่าสักฝั่งซ้าย ป่าห้วยน้าโจนและป่าวังสาร ป่าวังโป่ง ชนแดนและป่าวังกำแพง ให้ชุมชนได้แล้วถึง 12,224 ไร่ ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าร่วมกันได้เกือบ 1,215 ราย

ต่อจากนั้น ได้พิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ส.ป.ก. 4-01) กับประชาชน ป่าเขาโปลกหล่น ต.ทุ่งสมอ และ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ รวมจำนวน 231 คน พื้นที่ 261 แปลง รวม 1,722 ไร่

พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชมและพอใจการทำงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และส่วนราชการต่างๆที่ร่วมกับขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน จากความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินตามนโยบายรัฐบาล โดยย้ำขอให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอีกมาก ที่ยังไม่มีที่ดินทำกินให้ทั่วถึงทุกภาค โดยให้บริหารความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ และให้ตามไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสาธารณูปโภค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. พล.อ.ประวิตร ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองลำกุง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

โดยรับฟังการบรรยายสรุปและรับทราบผลการดำเนินงานจาก นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผอ.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2519 โดยความรับผิดชอบของกรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม ในขณะนั้น ต่อมาในปี 2547 - 2548 รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริ ว่า " ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตอนบน ของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสัก ไว้ให้มากเพื่อใช้ในด้านการเกษตร และป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีจำนวนมาก โดยให้พิจารณาจัดเก็บกักให้เหมาะสม " ทั้งนี้กรมชลประทานได้น้อมนำมาปฏิบัติ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีระบบส่งน้ำแบ่งเป็นประเภท ระบบท่อส่งน้ำและระบบคลองส่งน้ำ มีความยาวรวม 99 ก.ม. และหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน จำนวน 50,000 ไร่ และในฤดูแล้ง จำนวน 22,000 ไร่ รองรับพื้นที่ 4 ตำบล ของ อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ ซึ่งการก่อสร้าง งบประมาณปี62-70 ได้ดำเนินการไปแล้ว 78.93 % (1,250 ล้านบาท)

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำชับ กรมชลประทาน ให้เร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์ และ จังหวัดใกล้เคียงด้วย

จากนั้นได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ อย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พปชร. เดินหน้ากิจกรรมสัญจรหนองคาย เปิดเวทีรับฟังปัญหาประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้นัดหมายพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กับสส. และสมาชิกพรรค เพื่อใช้โอกาสนัดร่วมรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ

กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่สกลนคร เยี่ยมสวนเกษตรอินทรีย์ ตัวอย่างแรงงานไทยย้ายถิ่น นำองค์ความรู้ต่อยอด สร้างอาชีพ รายได้งาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน

นายกฯ ดันท่องเที่ยวเมืองรองนครพนม หวัง กระชับสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ตั้งเป้านักท่องเที่ยวแห่เข้า 1.2 แสนต่อปี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง

'ประวิตร' นำทีม พปชร.พร้อมใจใส่สีม่วงเทิดทูนสถาบัน สักการะวัดเล่งเน่ยยี่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)พร้อมด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรค

นิวพลังประชารัฐ! 'ลุงป้อม' ปรับโฉมใหม่สู่พรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค โดย พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำการทำงานของพรรคจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

กยศ. ลงพื้นที่ระยองช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคนเช้าวันนี้

“กยศ. เตรียมลงพื้นที่เช้าวันที่ 1 ก.พ.67 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่”