'สวนดุสิตโพล' ตอกย้ำเงินเดือนคุณครูไม่เหมาะสม!

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจวันครูโลก คนทั่วไทยมองต้องเรียนรู้ในขณะที่เรือจ้างมองว่ามีภาระมากเกินไป ทั้งคู่เห็นตรงกันเงินเดือนไม่เหมาะสม พาเหรดยกนิ้วนโยบายปรับวิทยาฐานะของเสมา 1 ควรทำด่วน

05 ต.ค.2566 - สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ครูไทยในวันครูโลก 2023” ซึ่งเป็นวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี โดยสำรวจระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มครู จำนวน 1,588 ราย

โดยเมื่อถามว่าครู ณ วันนี้ มีความท้าทายในเรื่องใดบ้าง กลุ่มประชาชนทั่วไป ระบุว่า 65.32% การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 59.26% การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ 53.72 %ภาระงานมาก ส่วนกลุ่มครู ส่วนใหญ่ 80.87% มีงานนอกเหนือจากการสอนจำนวนมาก 78.69% ผู้เรียนมีความถนัดและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และ 66.72% นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย

เมื่อสอบถามในยุคของการเปลี่ยนแปลงครูควรปฏิบัติตนอย่างไร กลุ่มประชาชนทั่วไป 58.45% มองว่าควรพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ คิดสร้างสรรค์ 57.92% จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ 55.69% ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี ส่วนกลุ่มครู 71.58% พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 69.10% พัฒนาทักษะให้ทันสมัย พัฒนาทักษะการคิด และ 68.63% นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ถามต่อกรณีปัจจุบันครูไทยมีเงินเดือนค่าตอบแทนเหมาะสมหรือไม่ กลุ่มประชาชนทั่วไป 57.90% ไม่เหมาะสม 42.10%เหมาะสม ส่วนกลุ่มครู 81.40% ไม่เหมาะสม และ 18.60% เหมาะสม

สำหรับสิ่งที่อยากบอกครูไทยเนื่องในวันครูโลก (World Teacher’s Day) กลุ่มประชาชนทั่วไป 25.16%ขอบคุณครูที่อบรมสั่งสอน 21.24% มีจรรยาบรรณ ยึดมั่นในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี และ18.63%คืนครูสู่ห้องเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนกลุ่มครู 28.88%ครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นกำลังใจให้กับครูทุกคน 25.07% ปรับหลักเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ลดภาระงานครู และ16.89% ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อดทน ทุ่มเท เสียสละ รักลูกศิษย์

ด้านความคิดเห็นต่อนโยบายลดภาระครูของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนโยบายเร่งด่วน ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 58.96% ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 56.63% ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น 52.81% แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 43.48%จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ (1 ครู 1 Tablet) ส่วนกลุ่มครูนโยบาย 77.52%ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 65.73% ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น 55.66%แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 44.81%จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ (1 ครู 1 Tablet)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ปารมี' รับไม่ได้ รมว.ศธ.หารือ 'ทูตเกาหลี เหนือ'

'ครูจวง' รับไม่ได้ 'รมว.ศึกษาธิการ' หารือ 'ทูตเกาหลีเหนือ' เพื่อเป็นต้นแบบ สะท้อนภาพลักษณ์-แนวคิดอำนาจนิยม ชี้สิ่งที่จะนำมาไม่ได้เรียกว่าวินัย แต่เหมือนกฎที่ถูกล้างสมองมากกว่า

ดัชนีครูไทยปี66 ปชช.เชื่อมั่นเพิ่มขึ้น จุดด้อยมีปัญหาหนี้สิน 66.56%

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 19 สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

'เศรษฐา' บอกเด็กให้ยึดมั่นในสถาบัน 'ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์'

'เศรษฐา' ให้โอวาทวันเด็ก บอกเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอเป็นกำลังใจ ทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยยึดหลัก 3 สถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ นักเรียนแห่กรี๊ด-ขอถ่ายรูป

ดุสิตโพล เปิดผลเหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2566 เรื่อง ก้าวไกล ชนะเลือกตั้งนำอันดับ 1

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2566” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,398 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม)

'ดุสิตโพล' ชี้คนไทยกังวลปัญหาฝุ่น PM 2.5

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,123 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างวิตกกังวลกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ 48.89 โดยมองว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5