'อนุทิน' ประชุมใหญ่หน่วยงานในกำกับ 17 พ.ย.ขับเคลื่อนเทิดทูนสถาบัน

'อนุทิน' กำหนดประชุมร่วมหน่วยงานในกำกับ 4 กระทรวง 1 องค์การมหาชน 17 พ.ย. นี้ ขับเคลื่อนการเทิดทูนสถาบันหลัก ประกาศนโยบายรุกสร้างความรู้และเข้าใจคุณค่าประวัติศาสตร์ของชาติ

16 พ.ย.2566 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงไว้ตั้งแต่เมื่อเข้ารับตำแหน่งถึงนโยบายการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชาติ ผ่านการดำเนินการในหลากหลายกิจกรรม

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ 17 พ.ย.2566 นายอนุทินได้กำหนดให้จัดการประชุมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกับดูแล 4 กระทรวง และ 1 องค์กรมหาชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), กระทรวงแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เห็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกัน เพื่อไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินภารกิจตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้เป็นกลไกสำคัญต่อการเทิดทูลสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการประชุมจะมีขึ้น ณ อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 10.30 น.

“ท่านอนุทินเล็งเห็นว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านทั้ง 4 กระทรวง กับ 1องค์การมหาชน เป็นองคาพยพขนาดใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันหลักของชาติ จึงได้กำหนดการประชุมร่วมกันในวันที่ 17 พ.ย. นี้ ซึ่งจะมีทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และการเลื่อนระดับทางตำแหน่งงานราชการที่ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นจิตสำนึกความเป็นไทย ความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

โฆษก มท.กล่าวว่า นอกจากการประชุมมอบนโยบายแล้ว ผู้แทนจาก 8 หน่วยงานจาก 4 กระทรวง และ 1 องค์การมหาชน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง อว. ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะมีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสร้างจิตสํานึกความเป็นไทย เพื่อทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนและไปสู่เป้าหมาย อาทิ ให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ มีรากฐานจิตสํานึกรักความเป็นไทย มีค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและสถาบันสําคัญ ผู้เข้ารับราชการมีจิตอาสา ทำหน้าที่เพื่อประชาชน และส่วนรวม ประพฤติตนตามรอยพระยุคคลบาท เป็นต้น และ จากนั้นทุกหน่วยงานจะมีการแถลงข่าวถึงแนวการปฏิบัติร่วมกันในช่วงท้ายต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พิพัฒน์” เปิดประชุมคณะกรรมการประกันสังคม หลังเลือกเสร็จ ชูร่วมมือสร้างคุณภาพชีวิต

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคม

รมว.แรงงาน "พิพัฒน์" ลุยนครศรีฯ สร้างงานให้ชาวใต้มีอาชีพ นัดพบแรงงาน แรงงานพบนายจ้าง สร้างอาชีพ

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ” ภายใต้ชื่องาน

ปลัดฯ“ไพโรจน์”พบหัวหน้าส่วนในสังกัด จ.สงขลา เดินหน้าอัพสกิล สร้างงาน หลักประกันสังคมให้แรงงาน ดันเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ

“พิพัฒน์” ติดปีกแรงงาน เพิ่มรายได้ให้แรงงานใต้ เปิดหลักสูตรผลิตอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ พนักงานปั้มน้ำมัน เบเกอรี่คาเฟ่ นำร่อง จ.พัทลุง นับ5,000 คน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงครั้งนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมและงานต่าง ๆ

"รมว.พิพัฒน์" ลุย พัทลุง เพิ่มการจ้างงาน วัยเรียน แรงงานอิสระ กระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้สนใจกว่า 3 หมื่นคน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 1 ล้านอัตรา ในปี 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ ณ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายสมชาย

“อนุทิน” ปลุก "ชาวระนอง" หนุนโครงการแลนด์บริดจ์ มั่นใจ บูมเศรษฐกิจ ไม่กระเทือนท่องเที่ยว

29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย