'ผบ.ทบ.' ร่วมวันสถาปนา กอ.รมน. ย้ำสนองนโยบายรัฐ

ผบ.ทบ. ร่วมวันสถาปนา กอ.รมน. ย้ำบทบาทหน้าที่สนองนโยบายรัฐ แก้ฝุ่น PM 2.5 บูรณาการทุกภาคส่วน ปัญหาเมืองกาญจน์เร่งทำตามเป้าหมาย

16 ก.พ. 2567 – พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) สวนรื่นฤดี โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ผบ.ทบ. ได้กล่าวถึงบทบาทการทำหน้าที่ของ กอ.รมน. และเรื่องที่นายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ว่า นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชมเชยจังหวัดเชียงใหม่ที่บูรณาการเรื่องป้องกันไฟป่า ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้มอบหมายให้ ผอ.รมน.ภาค 3 หรือแม่ทัพภาค 3 เป็นผู้บังคับบัญชาที่จะบูรณาการทุกหน่วยงาน ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าปัจจุบันนี้ งานต่างๆ ที่ทำในเชียงใหม่เป็นผล และเห็นเป็นรูปธรรม จึงให้เป็นแนวทางแก่ทุกภาคส่วนราชการ ว่าแต่ละงานต้องมีเจ้าภาพ ซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะเป็น แต่ กอ.รมน. จะเป็นผู้ประสานงาน อำนวยการ และบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการบังคับบัญชา และมอบนโยบายให้ กอ.รมน. เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่รัฐบาลขับเคลื่อน ใช้กลไก กอ.รมน. ดำเนินการ ทุกคนก็จะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ และวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ นายกรัฐมนตรีจะไปมอบที่ดินให้กับประชาชนที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโครงการต่อๆ ไป

ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วง ทั้งเรื่องของจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้น และปัญหาของเถื่อนต่างๆ นั้น ผบ.ทบ. กล่าวว่า ทราบว่าที่กาญจนบุรีได้ดำเนินการคู่ขนานกันไป เพียงแต่บางอย่างไม่ได้ขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่ ก็ได้ร่วมมือกัน ประสานกับพื้นที่ใกล้เคียง และไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องใช้ความพยายามต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยรัฐบาลผลักดัน นวดไทย-อาหารไทย-สมุนไพรไทย เป็น Soft Power

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา