'เศรษฐา' ถก 'ริชาร์ด หลี่' นักธุรกิจชาวฮ่องกง

นายกฯ หารือ 'ริชาร์ด หลี่' นักธุรกิจชาวฮ่องกง สนใจขยายการลงทุนในไทย ด้านโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เชื่อมั่นในนายกฯ และนโยบายรัฐบาล

29 พ.ค.2567 - เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่นฮ่องกง) ณ ห้อง Victoria II โรงแรม Four Seasons เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนายริชาร์ด หลี่ (Mr. Richard Li) นักธุรกิจฮ่องกง ซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันชีวิตและสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของฮ่องกง มีบริษัทในเครือหลากหลายบริษัท ทั้งบริษัท Hong Kong Telecom บริษัท Pacific Century Group บริษัท Pacific Century CyberWorks Limited และ บริษัท FWD

นายกฯ และนายริชาร์ด หลี่ หารือถึงความร่วมมือโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยนายกฯ ยินดีเชิญชวนบริษัทของนายริชาร์ดฯ ร่วมการลงทุนในประเทศไทย โอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือเรื่องนโยบายทางการเงินการคลังของไทย และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนายกฯ พร้อมรับฟัง และนำข้อเสนอแนะมาพิจารณา เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยและฮ่องกงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค และความก้าวหน้าในการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง ชื่นชมแผนต่อยอดการท่องเที่ยว สอดคล้องนโยบายรัฐบาล