'หมอปัตพงษ์' เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง

13 มิ.ย.2567- รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยสถิติการเจ็บป่วยของคนไทยที่เป็นดัชนีบอกถึงผลการดำเนินงานต่างๆ ในภาพรวม จากสถิติปี พ.ศ. 2564-2566 ฐานข้อมูลออนไลน์ จากกระทรวงสาธารณสุข :https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php พบว่า

คนไทยป่วยและมารับบริการน้อยลง 26.7 ล้านครั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 1.9 หมื่นล้านบาท สมควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไปว่า จำนวนที่ลดลงเป็นเพราะเหตุปัจจัยใดบ้าง

เมื่อคำนวณโดยนำเอาจำนวนครั้งการรักษาผู้ป่วยนอก เฉลี่ยต่อปีของปี พ.ศ.2564-2565 เป็นตัวตั้ง แล้วลบโดยจำนวนครั้งการรักษาผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ.2566 พบว่า มีจำนวนลดลง 26,672,454 ครั้ง และจำนวนคนลดลง เท่ากับ 13,334,354 คน

เมื่อคำนวณโดยนำเอาจำนวนผู้ป่วยใน เฉลี่ยต่อปี ของ ปี พ.ศ. 2564-2565 เป็นตัวตั้ง แล้วลบโดยจำนวนผู้ป่วยใน ในปี พ.ศ.2566 พบว่า มีจำนวนลดลง 36,150 คน และจำนวนวันนอน ลดลง เท่ากับ 8,091,897 วันนอน

เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ โดยเอาจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกและจำนวนคนของผู้ป่วยใน มาคูณกับต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการ จะพบว่า มูลค่าที่ประหยัดได้รวมเท่ากับ 19,384,119,956 บาท

รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 1. ข้อมูลต้นทุนที่นำมาใช้ได้จากการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นถ้าใช้ต้นทุนเฉลี่ยของโรงพยาบาลทุกระดับ น่าจะมียอดรวมของเงินที่ประหยัดได้สูงกว่านี้มาก

  1. ข้อมูลนี้ไม่ได้นับจำนวนการเสียชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของนโยบายสุขภาพที่สำคัญเช่นกัน
  2. การมารับบริการของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมาก ทั้งปัจจัยที่ตัวผู้ป่วยเอง และปัจจัยด้านระบบบริการ
  3. ปัจจัยด้านผู้ป่วย เช่น ลักษณะของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น การเลือกวิธีการรักษาตนเอง เลือกไปการรับบริการ ณ หน่วยบริการ ทัศนคติต่อบริการต่างๆ เป็นต้น
  4. ปัจจัยด้านระบบบริการ เช่น ความเพียงพอและทั่วถึงของสถานบริการและบุคลากร ประสิทธิผลของบริการ กฎระเบียบที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนผู้รับบริการต่อวัน การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ป่วย เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป คือ ในรอบ 3 ปีนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจคือ

  1. คนไทยป่วยและไปใช้บริการสาธารณสุข ลดลง 26.7 ล้านครั้ง

2.ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ระบบบริการ 1.9 หมื่นล้านบาท

ตัวเลขเหล่านี้ ล้วนมีนัยยะสำคัญ ที่ต้องไปแกะหาที่มาที่ไป 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกว่า คนไทยมาใช้บริการลดลง เป็นเพราะเหตุปัจจัยใดบ้าง และแต่ละปัจจัยส่งผลต่อจำนวนครั้งของการมารับบริการมากน้อยเพียงใด

  1. มีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องแนวโน้นการเสียชีวิตของคนไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

สิ่งที่น่าสังเกต คือ ในรอบ 3 ปีที่อ้างอิงมาเป็นช่วงเวลาของการปลดล็อกกัญชา ให้ใช้ปลูกตามบ้าน เพื่อให้ประชาชนใช้พึ่งพาตัวเอง สมควรไปศึกษา เพิ่มเติมว่า นี่คือสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยน้อยลงหรือไม่” .

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแล้ว! ม็อบกัญชายกระดับชุมนุมอดข้าวประท้วง

สุดทน! 'เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย' ยกระดับการชุมนุม ประกาศอารยะขัดขืนอดข้าวประท้วง จนกว่ารัฐบาลจะยอมไต่สวนก่อนพิพากษา ส่งกัญชาไปเป็นยาเสพติด

'ภูมิใจไทย' แถลงจุดยืนกัญชาลั่นต้องมีกฎหมายควบคุม!

'ภูมิใจไทย' ย้ำ จุดยืน 'กัญชา' ต้องมีกม.ควบคุม เผยร่างค้างสภาฯรอถก ยัน ไม่มีเกาเหลาพรรคร่วมรบ. เหตุเดินตามนโยบายที่แถลงไว้ บอก มีมารยาทมากพอไม่ทะเลาะกับใคร

ม็อบกัญชา ปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบฯ เตรียมแฉ 'สมศักดิ์-นายใหญ่เพื่อไทย'

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายฯ เดินขบวนจากสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถ.ราชดำเนิน มายังด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลให้ควบคุมกัญชาโดยกฎหมายพระราชบัญญัติกัญชา เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งตามหลักสากล

'อนุทิน' ท้วงดึงช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติด กระทบผู้ป่วย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข มีมติให้กัญชากัญชงกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งว่า ภูมิใจไทยไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาทางสันทนาการ