ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์

7 มิ.ย.2567 - เวลา 17.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.2 ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาบัณณรศภาค สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานน้ำสรงส่วนพระองค์ที่หัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพสรงที่อุระ ชาวพนักงานประโคม แตงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงาน พระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรม 4 รูป ขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรม

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากศาลาบัณณรศภาคไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ประสูติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2472 มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาสิบองค์ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์พระบิดาทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 75 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยะมาวดีศรีพัชรินทรมาตา

พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงสมรสกับหม่อมนวลศรี สวัสดิวัตน์ มีบุตรธิดาสองคน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต และหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นหนึ่งในพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่

ครั้นเมื่อถึง เทศกาลสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทาน เป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรม ตามโบราณราชประเพณี ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ทั้งนี้ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นเจ้านายที่มีพระชนม์ อยู่เป็นองค์สุดท้ายของราชสกุลสวัสดิวัตน์ ได้สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สิริชันษา 94 ปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทียนพรรษา

7 ก.ค.2567 - เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทียนพรรษา สำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชา

วัดมหาธาตุวชิรมงคล จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติในหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลไทยดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วประเทศ โดยกำหนดระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหรสพสมโภชในหลวง 72 พรรษา จัดใหญ่สนามหลวง

3 ก.ค. 2567 ที่หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  จัดแถลงข่าวงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ธพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development นายธีธัช สุขสะอาด และนายประณต เลิศมีมงคลชัย