โชคดีของจีน ผ่อนคลายมาตรการโควิดช่วงนี้

26 ธ.ค. 2565 – ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า อาจเป็นโชคดีของประเทศจีนที่ผ่อนคลายมาตรการโควิดในช่วงนี้

1.ผ่อนคลายในช่วงการระบาดของโอมิครอนที่ความรุนแรง < ตัวอื่น

2.แต่การที่ความสามารถในการติด จากหนึ่งคนไปสู่คนอื่นสูงถึง 18-20 ทำให้มีการติดเชื้อแพร่ไปอย่างรวดเร็ว

3.และโอมิครอนเมื่อติดจะมีอาการเกิดขึ้นเร็วภายในหนึ่งถึงสองวัน โดยส่วนมากเป็นอาการระดับเบาไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล และมีอาการหนักหรือเสียชีวิต

4.Projection การประเมินสถานการณ์ จากสหรัฐอเมริกาเองว่า จีนตายไม่มาก ถ้าเทียบประชากร 1,400 ล้าน และโชคดีที่เป็นโอมิครอน อัตราตายเทียบกับการติดเชื้อ= .000207 เท่านั้น

5.และจากที่ติดแพร่ไป โดยค่อยขยับไปทั่วประเทศ ในที่สุดจะได้ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้โดยต้องไม่กระทบกับระบบการรับมือผู้ป่วยในโรงพยาบาล

(ข้อมูลเพิ่มเติมจากช่อง John Campbell 26/12/65 ที่มีแหล่งข่าวโดยตรงจากประเทศจีน)

รายละเอียดต่อจากนี้ทางด้านล่าง มาจากการแถลงข่าวของกระทรวงต่างประเทศต่อสำนักข่าวใน และต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่จาก China’s National Health Commission, National Bureau of Disease Control and Prevention และผู้เชี่ยวชาญจาก China Centers for Disease Control and Prevention และMi Feng โฆษกของ National Health and Medical Commission of China คุณ Cheng Youquan ผู้อำนวยการฝ่ายแรกของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ

เข้าร่วมและตอบคำถามจากสื่อ

1.มีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนในการผ่อนคลายมาตรการ (แถลงวันที่ 29/11/65) ปิดผนึกรวดเร็ว ประเมิน รักษา และปล่อยใช้ชีวิตตามปกติ

2.การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในระดับสูงสุด และลดผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด

3.จำแนก โดยยึดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และรักษาโรคติดเชื้อในเชิงบวก จัดการและดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการฟื้นตัวของผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น ได้รับการตอบสนองและแก้ไขใน ทันเวลา มีความจำเป็นต้องเร่งการฉีดวัคซีนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุ

4.ทุกท้องถิ่นได้จัดตั้งทีมพิเศษสำหรับการแก้ไขในระดับต่างๆ และทีมงานที่ครอบคลุมกลไกการป้องกันร่วมและการควบคุมร่วมกำลัง ทุกวันเพื่อตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ที่รายงานโดยผู้ให้ข้อมูลและผู้คนในสถานที่ต่างๆ อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ และโอนไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหา

5.ตั้งแต่เกิดการระบาด รัฐบาลจีนได้ “ควบคุม วิจัย สรุป และปรับเปลี่ยน” ตามลักษณะการกลายพันธุ์ของไวรัสและแนวทางการรักษาทางคลินิก

6.Guo Yanhong กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้ หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น เช่น ปักกิ่ง เหอเฝย์ อันฮุย ฉือเจียจวง เหอเป่ย ซูชาง เหอหนาน และมองโกเลียใน ได้ลงโทษสถาบันทดสอบอย่างรุนแรงเนื่องจากละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และสถาบันที่ผิดกฎหมายบางแห่ง และบุคคลต้องรับผิดชอบทางอาญา ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและดำเนินการกับการละเมิดร้ายแรง เช่น การออกรายงานอันเป็นเท็จตามกฎหมายต่อไป

7.เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 กลุ่มการรักษาทางการแพทย์ของกลไกการป้องกันและควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐได้จัดการประชุมทางไกลระดับชาติ โดยเน้นย้ำว่าโรงพยาบาลระดับตติยภูมิต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองชีวิต และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ ผู้สูงอายุและเด็กที่ป่วยหนัก โรงพยาบาลประจำเทศมณฑลควรรักษาระดับสุขภาพที่สำคัญของผู้อยู่อาศัยในชนบท ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสถานที่สำคัญ เช่น บ้านพักคนชรา และจุดเชื่อมโยงสำคัญ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 120 แห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาพยาบาลดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ
  
Jiao Yahui ผู้อำนวยการกรมการแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานการรักษาพยาบาลแห่งชาติที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิควรแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในความสามารถในการรักษาที่ครอบคลุม ไม่เพียงเพื่อเสริมสร้างการรักษาผู้ป่วยโรคปอดบวมชนิดรุนแรงรายใหม่เท่านั้น สำหรับการรักษา ผู้ป่วย ยังจำเป็นต้องเสริมสร้างการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีกรดนิวคลีอิกเป็นบวกและโรคประจำตัว “สำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ควรส่งต่อโดยตรงไปยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แทนการส่งต่อทีละขั้นตอนผ่านลำดับขั้นและแบบแยกประเภท”
  
Jiao Yahui เน้นย้ำว่า โรงพยาบาลระดับตติยภูมิควรทำงานในการเชื่อมโยงระหว่างคลินิกไข้ แผนกฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในคลินิกไข้ โดยเฉพาะแผนกฉุกเฉิน สามารถส่งไปยังหอผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาเฉพาะทางได้ทันท่วงที หรือเข้ารับการรักษาใน ICU แบบครบวงจรเพื่อการช่วยเหลือ .
  
Jiao Yahui แนะนำให้ที่ประชุมชี้แจงว่าทุกท้องที่ควรสร้างระบบความรับผิดชอบตามสัญญาสำหรับโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ชี้แจงความสัมพันธ์การสนับสนุนคู่ขนานระหว่างโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและโรงพยาบาลเคาน์ตี และความสัมพันธ์ความร่วมมือคู่สัญญาระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิและสถานพยาบาล และกระชับความรับผิดชอบหลักของ รพ. ต้องดำเนินการตามหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกและรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยหนัก สำหรับผู้ป่วยที่รับส่งต่อจะต้องไม่มีเงื่อนไขการเข้ารับการรักษา และต้องไม่มีการเลี่ยงไม่รับผู้ป่วยหนักที่ย้ายมาจากเขตอื่น

8.เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาผู้ป่วยวิกฤต ทีมการรักษาทางการแพทย์ของกลไกการป้องกันและควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐได้จัดตั้งระบบที่เกี่ยวข้อง – เพื่อประเมินและประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และจัดตั้ง ระบบรายงานประจำวันและระบบรายงานปกติ ในเรื่องนี้ Jiao Yahui กล่าวว่าโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้ดีกว่าจะถูกรวมไว้ในบัญชีแดงและได้รับการยกย่องอย่างสม่ำเสมอ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างดีจะถูกรวมไว้ในบัญชีขาว แจ้งสถานการณ์ไปยังกลุ่มผู้นำและสำนักงานใหญ่ในพื้นที่ และเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นกำกับดูแลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเหล่านี้เพื่อแก้ไขโดยด่วน
  
เมื่อวันปีใหม่และเทศกาลฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามา การเคลื่อนย้ายของผู้คนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ชนบท “จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ด้านหนึ่ง สามารถกระจายยาได้ ด้านหนึ่ง ผู้ป่วยหนักในชนบทโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักสูงอายุต้องส่งต่อให้ทันเวลา กล่าวได้ว่า ระดับโรงพยาบาลเขตคือการทำงานที่ดีในการรักษาพยาบาลในชนบทซึ่งเป็นประตูที่สำคัญที่สุดของงาน”

Jiao Yahui ชี้ให้เห็นว่าควรใช้บทบาทของกลไกสนับสนุนคู่กันสำหรับโรงพยาบาลในเมืองและชนบทอย่างเต็มที่ และโรงพยาบาลระดับตติยภูมิควรแบ่งย่อย ออกเป็นแผนกต่างๆ และควรสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับโรงพยาบาลประจำเทศมณฑล ในเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลประจำเทศมณฑลต้องเตรียมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตียง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และการเตรียมบุคลากร
  
เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันการแพทย์และสาธารณสุขระดับรากหญ้าทั่วประเทศได้ทำการสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างละเอียดถี่ถ้วน “สำหรับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควรติดต่อกับหน่วยงานกิจการพลเรือน กำหนดโรงพยาบาลที่อยู่เหนือระดับที่สองเพื่อรับการสนับสนุน และให้คำแนะนำด้านสุขภาพเป็นประจำสำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้ เมื่อคุณพบว่าสถานะสุขภาพของคุณมี คุณต้องขอคำแนะนำทางการแพทย์และคำแนะนำในเวลาที่เหมาะสม ส่งต่อ” Jiao Yahui เน้นย้ำ
  
(นักข่าว Jin Zhenya) [ บรรณาธิการรับผิดชอบ: Li Ran ].

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เศรษฐา’ ลาป่วยติดโควิด กลับมาปฎิบัติงานวันที่ 19 มิ.ย.นี้

นายกรัฐมนตรี ได้พบแพทย์ หลังจากมีอาการป่วย อ่อนเพลียเล็กน้อย ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผลการตรวจพบว่าติดโควิด

'ผบ.ทบ.' เยือนจีน กระชับสัมพันธ์ทหาร เยี่ยมชมบริษัทผลิตรถถัง

'ผบ.ทบ.' เยือนจีน กระชับสัมพันธ์ทางทหาร สานต่อฝึก 'สไตร์ค' ของหน่วยทหารรบพิเศษ เพิ่มฝึก Cyber Security พร้อมเยี่ยมชมบริษัทโนรินโก้ ผู้ผลิต 'รถถัง- รถเกราะ' ที่กองทัพใช้งาน

ทุบสถิติปีนี้! ไทยติดโควิดใหม่รายสัปดาห์ทะลุ 2.7 พันคน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2567 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล

'อิชิอิ' รับผิด 'ช้างศึก' ชวดเก็บชัยเหนือ 'จีน' มองเกมต่อไปชนะ 'สิงคโปร์' ให้ได้

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์ หลังการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่มซี นัดที่ 5 สำหรับ เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย บุกไปเสมอกับ จีน 1-1 ทำให้มีเพิ่มเป็น 5 คะแนน หลังผ่าน 5 เกม