อังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 32°C/28°C

คุณภาพชีวิต

พลังรุ่นใหม่ค้านบุหรี่ไฟฟ้าถูก กม. ล้มกระดานดีอีเอส

หลังจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Des) พยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

1...121314...17