เสาร์, 27 พฤศจิกายน 2564

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 31.3°C/23.2°C

คุณภาพชีวิต

พลังรุ่นใหม่ค้านบุหรี่ไฟฟ้าถูก กม. ล้มกระดานดีอีเอส

หลังจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Des) พยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

1...456...9