"กระทรวงศึกษาไปทางไหนครับ"?

ถ้าบอกว่า "นักเรียน-นักศึกษา" ขณะนี้ เปรียบเหมือนดอกไม้ที่กำลังบาน ก็ต้องเสริม ว่า...... เป็นการบานในแปลงบ่มเพาะของจักรวรรดินิยมตะวันตก "สหรัฐ-ยุโรป"


นอกชาติ 'เปิดหน้า' ล่มชาติ

ก่อนคุยอะไรกันวันนี้ ขอประกาศนาม.......... "นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์" อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมชาติ สมเป็น "ข้าราชการของแผ่นดิน" ปฏิบัติหน้าที่มุ่งประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วยสัตย์ซื่อและสุจริต


สัประยุทธ์ 'สงครามไซเบอร์'

ต้องเข้าใจกันไว้ด้วย in trend......... ของ "นิสิต-นักศึกษา" วันนี้ ต้องหยามชาติ-หยามสถาบัน, ต้องแหกทุกกฎสังคมและมหา'ลัย, ต้องให้พ่อแม่อยู่ในโอวาทลูก, ต้องทำให้ครู-อาจารย์กราบตีนศิษย์


'เรากำลังสู้รบอยู่กับใคร?'

หุ่นกระบอก.......... "คณะสามสัส" เสนอตอน "อวตารนิสิต-นักศึกษา" กำลังขึ้นอืด เปลี่ยนโปรแกรมซะและ เป็นตอน "ขาสั้น-คอซอง" คะนองนิ้วหน้าเสาธง!


อะไรคือ ๖ ตุลา ๑๙?

บางคนเกิดทันบางคนยังเป็นวุ้น...เกิดไม่ทัน และหลายๆ คนยังไม่ปฏิสนธิต่างพากันพูดเรื่อง ๖ ตุลา ๑๙ เหมือนกันแต่ไปคนละทาง.... 


ไทย 'ซับซ้อน' ในสามมิติ

"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ


"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?

วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.