ทล.สรุปตัวเลขคนแห่ใช้มอเตอร์เวย์ 'ปากช่อง-สีคิ้ว'7วันรวม 2แสนคัน


เพิ่มเพื่อน    


21เม.ย.64-นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และ พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 ระยะเวลา 8 วัน พบว่ามีจำนวนรถทุกประเภทที่ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 5,235,901 คัน

ทั้งนี้ แบ่งเป็น รถ 4 ล้อ จำนวน 4,774,232 คัน  , รถ 6 ล้อ  จำนวน 158,032 คัน  และรถมากกว่า 6 ล้อ จำนวน 303,635 คัน   ซึ่งประมาณการจำนวนเงินที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้แก่ประชาชนจากการยกเว้นค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 - 16 เมษายน 2564  เป็นเงิน  183,702,894  บาท

สำหรับการเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว เพื่อรองรับการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีผู้ใช้บริการในระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2564  รวมทั้งสิ้น 206,105 คัน คิดเป็นร้อยละ 18.84% ของปริมาณรถทั้งหมดที่วิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ)  จำนวน 1,093,808 คัน 

โดยแบ่งเป็น มอเตอร์เวย์สาย 6 ฝั่งขาออก ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2564  มีจำนวน 102,117 คัน คิดเป็น 26.82%  ของปริมาณรถขาออกทั้งหมด 380,619 คัน  ส่วนปริมาณรถวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงลำตะคอง มีจำนวน  278,502 คัน ฝั่งขาเข้า ระหว่างวันที่ 14-19 เม.ย.64 มีจำนวน 103,988 คัน คิดเป็น25.62% ของปริมาณรถขาเข้าทั้งหมด 405,752 คัน  ส่วนปริมาณรถวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 301,764  คัน

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้สรุปปริมาณจราจรเข้าและออกจากกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ลาดกระบัง) ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 18 เม.ย.64  รวมทั้งสิ้น 9,486,460 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ฝั่งขาออก จำนวน 4,810,259 คัน แยกเป็น ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 615,915 คัน, ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน)  จำนวน 198,822 คัน , ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง)  จำนวน 373,156 คัน , ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 548,331 คัน 

ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร)  จำนวน 627,657 คัน , ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย)  จำนวน 678,847 คัน , ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์)  จำนวน 207,370 คัน , ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 288,767 คัน , ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ)  จำนวน 773,361 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง)  จำนวน 498,033 คัน โดยปริมาณจราจรที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุดคือวันที่ 10 เมษายน 2564 มีจำนวน 698,675 คัน

สำหรับฝั่งขาเข้า จำนวน 4,676,201 คัน  แยกเป็น ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน)  จำนวน 620,741 คัน, ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) จำนวน 194,258 คัน , ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) จำนวน 363,967 คัน , ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 527,133 คัน , ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 513,202 คัน , ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 699,744 คัน 

ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 194,456 คัน , ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 299,609 คัน , ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 740,823 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง)  จำนวน 522,211 คัน  โดยปริมาณจราจรช่วงขาเข้าที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุดคือวันที่ 15 เม.ย.64 มีจำนวน 516,543 คัน


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"