มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน –โคราช คืบหน้า 94% แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

 

15พ.ค.2564-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ว่า มอเตอร์เวย์ สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ 84,600 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท) แบ่งการก่อสร้างเป็น 40 สัญญา (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 20 สัญญา) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 94 %

ทั้งนี้ ทล. คาดว่าจะสามารถเร่งรัดติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี 2566 ได้ต่อไป

ส่วนการเปิดให้บริการชั่วคราว ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ระหว่างวันที่ 9 - 19 เมษายน 2564) เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วง กม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 5+400 ซึ่ง ทล. ได้บริหารจัดการจราจรแบบทิศทางเดียว

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  1.ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2564 เปิดให้เฉพาะรถขาออก (มุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน 380,619 คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน 102,117 คัน คิดเป็น 26.8 % 2.ช่วงระหว่างวันที่ 14 – 19 เมษายน 2564 เปิดให้เฉพาะรถขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน 405,752 คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน 103,988 คัน คิดเป็น 25.6 %

ทั้งนี้ ทล. ได้มีการตรวจสกัดยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทาง จำนวน 142 คัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ จำนวน 123 คัน รถบรรทุก จำนวน 13 คัน และรถอื่นๆ จำนวน 6 คัน ขณะที่ ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงที่ให้บริการ นอกจากนี้ ทล. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 95.4 ต้องการให้มีการเปิดใช้งาน Motorway M6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว อีกในโอกาสต่อไป 

สำหรับผู้ใช้บริการมีความเห็นว่า ควรเพิ่มระยะทางในการใช้งานให้มากกว่า 36 กิโลเมตร และเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวทุกวันหยุดเทศกาล ขยายทางเข้า-ออกที่รถสามารถวิ่งได้ 2 ช่องทางอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีจุดพักรถไว้รองรับการเดินทางด้วย


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"