กกต.ประกาศเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 5 แห่ง เหตุผู้สมัครได้รับคะแนนน้อยกว่าไม่เลือกผู้ใด


เพิ่มเพื่อน    

22 เม.ย.64 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีใหม่ใน 5 เทศบาล โดยปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากการนับคะแนนว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครบางคนไม่ได้รับเลือก เนื่องจากไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 110 และ111 ซึ่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรายเดิมทุกรายที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นมาใหม่ได้

โดยกรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่จะพึงมีในเขตการเลือกตั้งนั้นๆ แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนไม่ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม จำนวน 4  คน  , เทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 5 คน และตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวน 6 คน

ส่วนกรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 111 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุว่าไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 1 คน และตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี จำนวน 1 คน

ทั้งนี้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบดอนทราย อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  สมาชิกสภาสเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1  จ.มหาสารคาม กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 16 พ.ค.64  ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เชียงราย กำหนดวันเลือกตั้งวันที่9 พ.ค.64


"โควิด" ก็เหอะ จ๋อยเป็นเหมือนกัน! เมื่อเจอ "ฮามาส-ปาเลสไตน์" กับ "อิสราเอล-ยิว" ถล่มใส่กันแหลก

"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน