นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล เยาวชน-ประชาชนเรียนรู้ความเป็นไทย ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


เพิ่มเพื่อน    

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล เยาวชน-ประชาชนเรียนรู้ความเป็นไทย ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

         

          'เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน' นโยบายหลักในการดำเนินงานของ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

          และเนื่องในโอกาส ครบรอบ 239 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21 เมษายน 2564 กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้งร่วมฉลองเนื่องในวาระ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 239 ปี

 

 

          พิธีทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์ วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จากนั้นมีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  นอกจากนี้ยังมีการจัด นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล วันที่ 21-30 เมษายน 2564 ที่สยามพารากอน ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

          สำหรับ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี10 รัชกาล ประกอบด้วย จุดตราสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรี และภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 1-10 , นิทรรศการพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-10 ,ห้องนิทรรศการนำเสนอโดยการฉายภาพในระบบพาโนรามาแมพปิ้ง (Panorama Mapping) เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในชื่อชุด 'อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย' นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอภาพถ่ายสถานที่สำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์

 

 

          จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล คือ ห้องนิทรรศการ "อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย" ที่จะมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผืนแผ่นดินทองของความเป็นไทย ใต้ฟ้าอันเรืองงามนาม "รัตนโกสินทร์" คือนามแห่งราชอาณาจักรที่สี่ในยุคประวัติศาสตร์ของชาติ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งบูรพมหากษัตริย์ไทย นับเนื่องถึง 10 รัชกาล ได้แก่

          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระปฐมบรมกษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น

          พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แผ่นดินยุคทองของวรรณคดีไทย

          พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แผ่นดินรุ่งเรืองด้วยการค้าขายกับชาวจีน และนานาประเทศ

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราชผู้เลิกทาสและนำความศิวิไลซ์มาสู่แผ่นดิน

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาของชาติ

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรก และทรงมอบประชาธิปไตยให้แก่ปวงชนชาวไทย

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8  ผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทย-จีน

          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงพระราชกรณียกิจมากล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อทวยราษฎร์

          และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระผู้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจอันดีงามเพื่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน 

 

 

          การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กระทรวงวัฒนธรรมได้นำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มานำเสนอเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทยนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สอบถามรายละเอียดการเข้าชมนิทรรศการได้ที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"