'ศรีสุวรรณ'ร้องสอบผอ.กกต.ปทุมธานี ปล่อยซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาล


เพิ่มเพื่อน    

26 เม.ย. 64 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้พิจารณาสอบสวนหรือเอาผิดทางวินัยและจริยธรรม ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดปทุมธานี กรณีเพิกเฉยต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 หลังมีการร้องเรียนว่ามีการซื้อเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมืองลาดสวาย 

สืบเนื่องจากกกต.ประจำเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลาดสวายและนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระในวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีประชาชนนำความไปร้องเรียนต่อ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมพยานหลักฐานว่า มีหัวคะแนนของผู้สมัครบางรายนำเงินไปซื้อเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านและชุมชน อันถือเป็นเหตุอันควรสงสัยที่ควรเชื่อได้ว่าจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 65 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ซึ่งชอบที่ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดจะต้องรีบรายงานให้ กกต.กลางทราบโดยเร็ว ตาม มาตรา 106 วรรคสาม เพื่อที่ กกต.จะได้ดำเนินการไต่สวนโดยพลันหรือสั่งการให้เป็นไปตาม มาตรา 106 วรรคสี่และห้า แต่ทว่า ผอ.กกต.ประจำจังหวัดปทุมธานี กลับเพิกเฉยเสีย อีกทั้งยังกล่าวหาบุคคลอื่นต่อหน้าผู้ไปร้องเรียนให้เสียหายอีกด้วย

นายศรีสุวรรณ​ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าว นอกจากจะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 แล้ว ยังอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กกต. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และพนักงานของสํานักงานกกต. 2551 อีกด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ กกต. ที่จะต้องดำเนินการสอบสวนเอาผิดทางวินัยและจริยธรรมตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2547 ต่อไป

นอกจากนั้น กกต. ต้องรีบดำเนินการไต่สวน กรณีตามคำร้องเรียนของผู้สมัครเลือกตั้งโดยพลัน ถ้าผลการไต่สวนปรากฏว่ามีมูล จะได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่การฝ่าฝืน หรือความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้คะแนนในลำดับที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีเช่นนี้ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ซื้อเสียงดังกล่าวต่อไปโดยเร็ว.

 


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)