ครบแล้ว 76 จังหวัด 'กกต.' รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล


เพิ่มเพื่อน    

27 เม.ย.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากที่ได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบเลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด โดยการประชุมวันนี้ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่และพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วยจ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก  สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่  ทำให้ขณะนี้กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64   ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางสำนักงานฯก็จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพื่อให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด  

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่มพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายกำหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"