ปปช. กางบัญชีทรัพย์สิน 'นายกอบจ.ระยอง' พี่ชายหมอตี๋ อู้ฟู่ 255 ล้าน เป็นของคู่สมรส 129 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

27 เม.ย.64 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายปิยะแจ้งว่า ตนเองกับ น.ส.วัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง คู่สมรสโดยอยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 255,518,647 บาท เป็นทรัพย์สินของนายปิยะ 124,473,256 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.วัชราภรณ์ 129,680,893 บาท เป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,364,497 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส 110,990,573 บาท เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 60 รายการ มูลค่ารวม 87,943,692 บาท ทั้งหมดอยู่ใน จ.ระยอง ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปในชื่อ น.ส.วัชราภรณ์ จำนวน 7 ราย มูลค่า 1,653,300 บาท อาทิ นาฬิกาหรู เครื่องประดับสตรี นอกจากนี้ ผู้ยื่นแจ้งว่า ตนเองมีหนี้สิ้น 39,837,986 บาท ซึ่งเป็นการกู้เงินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

ทั้งนี้ นายปิยะแจ้งว่า ตนเองมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 5 คน ได้แก่ นางสายธาร ปิตุเตชะ นายวิริยะ ปิตุเตชะ นายเศรษฐ ปิตุเตชะ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และน.ส.มาลิน ปิตุเตชะ 


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"