ยัน'บิ๊กตู่'ไม่ได้รวบอำนาจ แต่เป็นการโอนอำนาจชั่วคราว ให้สั่งการได้ทันที


เพิ่มเพื่อน    


30 เม.ย.64 -  ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามตามที่สื่อมวลชนได้ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ถึงการกำหนดอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมาย ใน 31 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีว่า เป็นการโอนอำนาจหน้าที่เป็นการชั่วคราว ไม่ได้เป็นการโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการตามกฏหมายมาเป็นของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการตามกฏหมายยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ หมายความว่าในพระราชบัญญัติทั้ง 31 ฉบับ คณะกรรมการในชุดต่างๆ ยังสามารถดำเนินการหรือทำงานได้ตามปกติโดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นประธานคณะกรรมการตามกฏหมายตามเดิม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่มีกรณีใด หรือคณะกรรมการชุดใดที่นายกรัฐมนตรีอาจเข้าไปดำเนินการหรือเข้าประชุมร่วมหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สามารถประชุมและสั่งการได้ทันที

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ที่มีเพิ่มขึ้นมา คือการประกาศว่าให้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาทุกประการให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.รับทราบ ทุกครั้ง ทั้งเรื่อง ของหน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19 เรื่องของยาฟาวิพิราเวียร์ เรื่องการขออนุญาต การขึ้นทะเบียน การนำเข้า การจัดหาหรือการติดต่อกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรวัคซีน การจัดหาออกซิเจน จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก ในสถานพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกและการบริการลำเลียงผู้ป่วย การควบคุมเส้นทางคมนาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด