"อย่าให้เสียชาติเกิด"


เพิ่มเพื่อน    

 เห็นมั้ย....

                พอภาครัฐผนึกภาคเอกชนจัดทัพรับมือโควิดเป็นระบบ ความอลหม่าน ตื่นวิตกเรื่องวัคซีนมีมาช้า

                และจัดหาพอมั้ย?

                จะได้ฉีดกันมั้ย?

                จะฉีดกันเมื่อไหร่? ก็คลายตัว-คลายตื่น

                เมื่อตื่นคลาย สติก็มา พอสติมา ก็เริ่มเข้าใจ ว่าวัคซีนมี ไม่ได้ช้า กำลังเดินทางมา very soon

                พฤษภา.ลงชื่อ-ทยอยฉีด มิถุนา.ปูพรมฉีด

                ๑๐๐ ล้านโดส ทั่ว ๗๗ จังหวัด ภายใน ๖ เดือน ๕๐ ล้านคน "คนละ ๒ เข็ม" ถ้วนหน้า

                พฤศจิกา.มีความน่าจะเป็น "ลอยกระทง" ประเทศเปิด ปีใหม่ฉลอง พี่น้องไทย..ไชโย!

                ก็สะท้อนว่า สามัคคีคือพลัง ทำงานเป็นทีม, วางแผน-วางระบบชัดเจน, สื่อสารถึงประชาชน กระชับ-สั้น-ง่าย-เร็ว-ทั่วถึง เป็นหัวใจสำคัญ

                คุมทิศทางได้ก็ "มีชัยไปกว่าครึ่ง" แล้ว!               

                พวกจานมหา'ลัยควรนำไปคิด-ไปละอายบ้าง ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน "ร่วมผนึก" ทำศึกสู้โควิด

                แต่พวกจานมหา'ลัย ประเทศชาติไม่เอา ประชาชนก็ไม่เอา เอาอย่างเดียว "เอาล่มชาติ-ล้มสถาบัน"

                บีบศาล-บีบสังคม "ปล่อยเพนกวิน"!

                เมื่อพวกจานมันคด แล้วศิษย์จะตรงได้อย่างไร?               

                 ความจริง สถานการณ์นี้....

                 ถ้า 'จานแต่ละมหา'ลัย เปลี่ยนจากเสี้ยมศิษย์ชังชาติ-ล้มสถาบัน ไปเป็นนำนักศึกษากระจายลงตามทีมปราบโควิดแทน

                ภาพสถาบันศึกษา, ภาพนิสิต-นักศึกษา, ภาพครูบาอาจารย์ จะสะท้อน "ปัญญาชน-ปัญญาชาติ" เป็นคุณภาพประเทศในทางอนาคตสดใส

                แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ ทั้งจาน ทั้่งมหา'ลัย ทั้งนักศึกษา "ส่วนหนึ่ง" ชัดว่าเป็น "ต้นไม้พิษ"   

                สังคมก็ไม่รู้จะปลูกไว้ทำไม เยี่ยวรดก็กลัวปลายบาน ผู้ปกครองรุ่นต่อๆ ไป อาจไม่ให้ลูกหลานมาเรียนก็ได้ ด้วยกลัวกลายเป็น "ผลไม้พิษ"

                อาจ "โค่นทิ้ง" ก็ได้!

                เพราะ "สังคมสู่อนาคตใหม่".....

                "มหา'ลัย" ด้วยพวกจานปัจจุบัน ทำให้มหา'ลัยสิ้นยุค ไม่ใช่ "สถาบันผลิตบัณฑิต" อีกแล้ว

                ส่วนจะผลิตอะไร เห็นอยู่, รู้อยู่, เป็นอยู่ มิใช่หรือ?

                ตอนนี้ ยุทธการปราบโควิด ที่ภาครัฐ-ภาคเอกชนผนึกแผน แยกปฏิบัติการเป็น ๔ ทีม

                การตรวจรักษาผู้ป่วยโควิดตามโรงพยาบาลต่างๆ แม้บุคลากรพร้อม-สถานที่พร้อม-หยูกยา-วัคซีนพร้อม

                แต่ถ้าการประสาน "งาน-คน-ข่าว-ข้อมูล" แต่ละหน่วย-แต่ละสถานที่ เชื่อมโยงถึงกันทันทีไม่ได้, ไม่ราบรื่น

                 ความเป็น-ความตาย เกิดได้กับทุกฝ่ายทันที!

                ทีมสื่อสาร, ทีมเทคโนโลยีและระบบ จะเข้ามารองรับตรงนี้่

                เมื่อวาน "นายศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

                พร้อมด้วยพันธมิตร ๓๖ องค์กรดิจิทัลและแพทยสภา ตบเท้าเข้ามา ชนิดไม่ต้องเป่าปี่-ตีกลองนำหน้า

                ระดมพลังจากทุกภาคส่วนทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล สู่ภาคปฏิบัติการร่วม

                เชื่อมโยงการทำงาน "แพทย์-คนไข้-โรงพยาบาล" ด้วยข้อมูลถึงกันผ่านระบบเทคโนโลยีและดิจิทัล

                ในรูปแบบที่เรียก "SMART FIELD HOSPITALS"

            ๓ รพ.สนามเชื่อมโยง "แพทย์-คนไข้-โรงพยาบาล" นำร่องเป็นต้นแบบก่อน ตั้่งแต่สัปดาห์หน้าเดือนพฤษภา.ก็ที่

            ๑.รพ.สนามจุฬาฯ

                โดย "ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์" อธิการบดีจุฬาฯ (ในนาม ม.จุฬาฯ), ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

                ๒.รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง

                โดย พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ ทอ.,พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทอ. และ น.อ.นพ.กฤษฎา ศาสตรวาหา

                ๓.รพ.สนามธรรมศาสตร์

                โดย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ. (ในนาม ม.ธรรมศาสตร์)

                และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

                แพทยสภาที่้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก็มี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาฯ

                พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาฯ แพทยสภาฯ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อุปนายกแพทยสภาฯ

                มาดู "พันธมิตร" บ้างว่ามีใคร ต้องบันทึกไว้ เพื่อระลึกรู้และขอบคุณ "ทองแผ่นใหญ่" ที่ปิดหลังประชาชนครั้งนี้

                ประเภทสมาคม ก็มี......

                ๑.ส.การค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ๒.ส.การค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ๓.ส.คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔.ส.ซีไอโอ 16

                ๕.ส.ดิจิทอลคอนเทนท์ไทย ๖.ส.ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ๗.ส.ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ๘.ส.ผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย

                ๙.ส.ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย ๑๐.ส.ศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ๑๑.ส.ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ๑๒.ส.สมองกลฝังตัวไทย

                ๑๓.ส.สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ๑๔.ส.อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ๑๕.ส.อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ๑๖.ส.อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

                ๑๗.ส.โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ๑๘.ส.ไทยไอโอที ๑๙.สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย

                ประเภทกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่

                ๑.บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ๒.บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)-AIS

                ๓.บ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด-DTAC ๔.บ.หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ๕.บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

                ๖.บ.เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จำกัด ๗.บ.แซดทีอี (ไทยแลนด์) จํากัด ๘.บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๙.บ.อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

                ๑๐.บ.อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ๑๑.บ.ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ๑๒.บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)-TRUE

                แล้วยังมี กลุ่ม "บริษัทสตาร์ทอัพ" เข้าร่วมด้วย 

                ๑.บ.คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด/เป็ดไทยสู้ภัย ๒.บ.ชีวีบริรักษ์ จำกัด ๓.บ.เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

                ๔.บ.สราญ เทคโนโลยี จำกัด และ ๕.บ.ไอร่า คอนเซปท์ จำกัด

                “SMART FIELD HOSPITALS” มันคือยังไง?

                มันคือยังงี้......

                -อุปกรณ์อัจฉริยะ ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ใช้

                -ระบบเฝ้าติดตามอาการและการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย โดยผู้ป่วยแต่ละราย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด

                ระบบจะบันทึกข้อมูลผู้ป่วย, สัญญาณชีพ, อุณหภูมิร่างกาย, ระดับออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิต, อัตราการเต้นหัวใจ และข้อมูลการรักษา ที่ได้มาตรฐาน

                -ระบบนัดหมายและสื่อสาร รองรับการนัดหมายและการจัดคิวในการสื่อสารระหว่าง "แพทย์และผู้ป่วย"

                เช่น การประชุมด้วยวีดิทัศน์, ประชุมด้วยเสียง, การแชต, การขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยผู้ป่วย

                -การลดความเครียดและให้ความรู้, ข้อมูล, ข่าวสาร และความบันเทิงลดความเครียด และให้ความรู้ผู้ป่วยระหว่างอยู่ใน รพ.สนาม

                -ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมและ รพ.สนาม เช่น ระดับแสง อุณหภูมิ ระดับความชื้นพื้นที่ เพื่อรายงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

                -โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการประมวลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่รวดเร็วและปลอดภัย

                นี่....คร่าวๆ เป็นอย่างนี้

                ผมรู้...อ่านไม่สนุกและท่านไม่อ่าน แต่ผมเจตนาบันทึก เป็นเกียรติแก่ บุคคล, องค์กร, บริษัท ที่สละประโยชน์ตน

                เพื่อ "ชาติ-ประชาชน" ยามมีภัย

                ขอบคุณและขอบคุณจริงๆ!