เอาแล้ว สมอ. เตรียมคุมเข้มมาตรฐานสุรา


เพิ่มเพื่อน    

 

3 พ.ค. 2564 แหล่งข่าวจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.อยู่ระหว่างพิจารณายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น หรือ มอก.2088-2544 เป็นมาตรฐานบังคับ จากปัจจุบันเป็นภาคสมัครใจ เนื่องจากมาตรฐานเดิมใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี 44 อาจล้าสมัย ไม่ครอบคลุมและไม่สะท้อนกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ไทยมีวัตถุดิบจากสุรานำเข้าที่หลากหลายมากขึ้น และมากกว่าผู้ผลิตในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมไว้ และที่ผ่านมากรมสรรพสามิต ได้แก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของสุรากลั่นบางรายการ แตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมของสมอ. ซึ่งมีบางรายการสมอ.เห็นว่า หากผู้บริโภคดื่มเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพได้ หากได้ข้อสรุปแล้วสมอ.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กมอ.) พิจารณาต่อไป

“ตอนนี้ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพสุรากลั่นระหว่างสมอ. กับประกาศของกรมสรรพสามิตร ยังมีข้อแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาสองมาตรฐานในการดำเนินงานของทั้งผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาสรรพสามิตได้แก้ไขรายการปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ให้อยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จากเดิมที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่ที่ 420 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร โดยให้เหตุผลว่าปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่ร่างกายรับได้ ประกอบกับมาตรฐานที่เคยถือปฏิบัติร่วมกันมากับ สมอ. ตาม มอก.2088-2544 เขียนไว้ตั้งแต่ปี 44 อาจล้าสมัย จึงมีความเป็นไปได้ที่ สมอ. อาจนำเสนอให้สินค้ากลุ่มนี้เป็นมาตรฐานบังคับ”แหล่งข่าว กล่าว

อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า หากผู้บริโภคได้รับปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอล เข้าสู่ร่างกายสูงมากเกินไป อาจมีผลต่อทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาการที่ค่อนข้างจำเพาะ ได้แก่ พิษทางตา ผู้ป่วยอาจมีอาการตาพร่า ตามัว แพ้แสง เห็นภาพขาวจ้าไปหมด ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดเวียนศรีษะ อ่อนเพลีย สับสน มึนงง ในบางรายที่เป็นมาก อาจมีอาการชักหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากผู้ป่วยที่ได้รับเมทานอลในระดับสูงและเข้ารับการรักษาไม่ทันมักเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายแต่ละคน

นอกจากนี้กรมสรรพสามิตได้ยกเลิกข้อกำหนดหลายรายการต่างจากมาตรฐานของสมอ. เช่น สารฟูเซลออยส์และเอสเทอร์ในสุราแช่ จากข้อกำหนดของ สมอ. ตาม มอก.2089-2544 กำหนดให้สารฟูเซลออยล์มีอยู่ในสุราแช่ปริมาณไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร สารเอสเทอร์มีปริมาณไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่กรมสรรพสามิตแก้ไขเป็น 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จากที่กำหนดไว้ 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

สำหรับนิยามสุรากลั่นตามที่กรมสรรพสามิตรกำหนด ได้แก่ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษและสุรากลั่นชุมชน ขณะที่นิยามที่สมอ. กำหนดรายละเอียดยังรวมถึง วอดกา ยิน วิสกี้ บรั่นดี รัม มีข้อกำหนดตาม มอก.2088-2544 เกี่ยวกับคุณลักษณะทางเคมีให้มีสารฟูเซลออยล์ไม่เกิน 5,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร เฟอร์ฟิวรรัลไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร เอสเทอร์คิดเป็นเอทิลแอซีเทตไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร แอลดีไฮต์คิดเป็นแอซีทัลดีไฮด์ไม่เกิน 160 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร เอทิลคาร์บาเตไม่เกิน 400 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"