เสียชีวิต 27 ราย ติดเชื้อใหม่ 1,763ราย


เพิ่มเพื่อน    


4 พ.ค. 64 - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 4 พ.ค. 64 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,763  ราย  เสียขีวิต 27 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 4 พ.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 43,925 ราย  ยอดผู้ป่วยสะสมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 209 ราย.


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา