คมนาคมเร่งรถไฟทางคู่จ่อดันสายใหม่2เส้นเข้าครม.อนุมัติ


เพิ่มเพื่อน    

 

6 พ.ค. 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในวันที่ 6 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะมีการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ครั้งที่ 2) รวมทั้งสิ้น 16 เส้นทาง ระยะทางรวม 3,154 กิโลเมตร (กม.) วงเงินก่อสร้างรวม 505,243.33 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 110,661.94 ล้านบาท, โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,483 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 266,975.99 ล้านบาท และโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่ จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 678 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 127,605.4 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ระบุว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย 1. ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กม. งบประมาณโครงการ 59,399.80 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมม (EIA)อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณา 2.ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. งบประมาณโครงการ 57,992.44 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และ EIA อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) พิจารณา 3.ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กม. งบประมาณโครงการ 25,842 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน ขออนุมัติโครงการ และ กก.วล. เห็นชอบ EIA แล้วเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2561

4.ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. งบประมาณโครงการ 36,683 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และ กก.วล. เห็นชอบ EIA แล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563, 5.ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. งบประมาณโครงการ 23,080 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และ EIA อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) พิจารณา 6.ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กม. งบประมาณโครงการ 56,114.26 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และ EIA อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) พิจารณา และ 7.ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. งบประมาณโครงการ 7,864.49 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และ กก.วล. เห็นชอบ EIA แล้วเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561

ทั้งนี้ ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 นั้น คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ก่อน 2 ช่วง คือ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย และชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ซึ่ง กก.วล.ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมได้แจ้ง รฟท. เมื่อ 19 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ให้ปรับปรุงข้อมูลตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากเป็นโครงการที่ กก.วล. ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว ขณะที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เห็นควรให้ รฟท.เร่งรัด นำเสนอโครงการทั้ง 2 ช่วงดังกล่าวต่อกระทรวงคมนาคมโดยเร็ว เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป

สำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทางนั้น คือ 1.ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. มูลค่าก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 และ กก.วล.เห็นขอบ EIA นั้น คาดว่า จะประกาศใช้พ.ร.ฎ. เวนคืนในช่วง มิ.ย. 2564 โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการขายแบบและเอกสาร (19 มี.ค. 2564-17 พ.ค. 2564) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 18 พ.ค. 2564 ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิควันที่ 19 พ.ค. 2564 จากนั้นจะประกาศผลการประกวดราคาวันที่ 8 ก.ค. 2564 และลงนามสัญญา 30 ก.ค. 2564 ก่อนเริ่มก่อสร้างใน ต.ค.  2564 แล้วเสร็จ ก.ย. 2570

2.ช่วงบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. มูลค่าก่อสร้าง 54,684.40 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 และ กก.วล.เห็นขอบ EIA นั้น คาดว่า จะประกาศใช้พ.ร.ฎ. เวนคืนในช่วง มิ.ย. 2564 โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการขายแบบและเอกสาร (26 มี.ค. 2564-24 พ.ค. 2564) ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 25 พ.ค. 2564 ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิควันที่ 26 พ.ค. 2564 จากนั้นจะประกาศผลการประกวดราคาวันที่ 15 ก.ค. 2564 และลงนามสัญญา 6 ส.ค. 2564 ก่อนเริ่มก่อสร้างใน ต.ค.  2564 แล้วเสร็จ ก.ย. 2568

 


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"