'หมอแก้ว'แนะควรดำเนินชีวิตด้วยความรักความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง


เพิ่มเพื่อน    


7 พ.ค.64 - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "หมอแก้ว ผลิพัฒน์" มีเนื้อหาดังนี้
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน ทำให้บ้านเมืองของเราตกอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ และอาจจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
.
เราควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิธีที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยที่สุด นำความรู้เหล่านี้มาจัดการกับตัวเราและคนในครอบครัวของเราก่อน เราต้องเริ่มที่ตัวเราเอง ที่บ้านของเรา ที่ทำงานของเรา ในชุมชน ในหมู่บ้านของเราก่อน แล้วจึงค่อยขยายวงของการตระหนักรู้และเตรียมตัวออกไปให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราควรจะช่วยเหลือกัน สนับสนุนกันและกัน
.

สุดท้าย....เราจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ตรงนี้ไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย
.
ถึงอย่างไร ชีวิตก็จะต้องดำเนินต่อไป “life goes on”
คำถามที่สำคัญคือ เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราและคนที่เรารักสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย
.
ในสถานการณ์เช่นนี้
เราจะควรดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช่ด้วยความกลัว
ด้วยความรักความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง
เราต้องคิดถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของพวกพ้อง
ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และด้วยปัญญา
.
อีกอย่างครับ เดี๋ยวจะลืม #ผมเป็นแค่หมอนะครับ ไม่ใช่ superman
.
#เราจะชนะไปด้วยกัน
#พวกเราทีมไทย
#NeverNeverNeverGiveUp
#สำหรับประเทศไทยน้อยกว่านี้ได้ยังไง
#แด่มดงานเพื่อนร่วมอุดมการณ์
#ศิษย์มีวันนี้เพราะมีครู
#TPWork
#TPlife
#I_Love_What_I_Do
#ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
.