ศาลให้ประกันตัวอีก 2 จำเลย คดีทุบรถขัง 'เพนกวิน-ไมค์'


เพิ่มเพื่อน    

18 พ.ค.64 - ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องยื่นขอประกันนายณัฐนนท์ ไชยมหาบุตร หรือแฟรงค์ อายุ 20 ปี หนึ่งในสมาชิกการ์ดวีโว่ และนายธวัช สุขประเสริฐ สองจำเลยในคดีทุบรถ สน.ประชาชื่น พยายามชิงตัว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และ นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ แกนนำกลุ่มราษฎร ที่อยู่ในรถผู้ต้องขังระหว่างถูกนำตัวไป สน.ประชาชื่น โดยถูกอายัดตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อนำไปดำเนินคดีอื่นเพิ่มเติม เหตุเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563

โดยในวันนี้มีผู้ยื่นคำร้องและผู้รับรองเดินทางมาไต่สวน โดยให้จำเลยที่ 1-2 ลงลายมือชื่อไว้ในถ้อยคำให้การ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยมีเหตุที่ศาลจะไม่อาจปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยที่ 1-2 ไปพบพนักงานสอบสวนและโจทก์ตามที่ถูกเรียก ไม่ได้ถูกจับกุม พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองจะไม่หลบหนี พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จำเลยทั้งสองไม่อยู่ในฐานะที่อาจจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไว้ได้

จำเลยทั้งสองแถลงด้วยความสมัครใจว่า หากได้รับการปล่อยชั่วคราว จะไม่ไปกระทำความวุ่นวายทางการเมืองและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล ทั้งโจทก์มีประธานชุมชนอินอุดมพัฒนา พร้อมจะเป็นผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 และผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 พร้อมจะเป็นผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 2 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล ไม่ให้ก่อเหตุร้าย มาศาลตามกำหนดนัด กรณีน่าเชื่อว่าปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองจะไม่เป็นอุปสรรคแก่การดำเนินคดีของศาล ฟังได้ว่าพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป

จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1-2 ในระหว่างพิจารณา ตีราคาหลักประกันคนละ 25,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทั้งสองเข้าร่วมกิจกรรมใดที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาล และให้มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด ให้ประธานชุมชนอินอุดมพัฒนา เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 2

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในเรือนจำ จึงมีคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 นำตัวจำเลยไปตรวจสอบภาวะการติดเชื้อในทันที รายงานให้ศาลทราบภายใน 3 วัน และผู้ขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 นำตัวจำเลยที่ 2 ซึ่งปรากฏว่ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาพยาบาลจำเลยที่ 2 โดยทันทีแล้วรายงานให้ศาลทราบ