มธ.เปิดยิมเนเซียม 4 ฉีดวัคซีนโควิด ระดมบุคลากรแพทย์ดูแลใกล้ชิด


เพิ่มเพื่อน    

ยิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 พ.ค.64 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกระดับอาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยมีศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 ราย โดยจะเริ่มให้บริการอย่างเต็มระบบ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มธ. และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ตระเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ วางระบบครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ตลอดจนทดสอบ Flow การเข้ารับฉีดวัคซีน จุดพักคอยเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนแผนรับมือฉุกเฉินกรณีผู้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์กว่าวันละ 100 รายให้บริการ 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มธ. และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับภารกิจสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคร้าย จึงได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับอาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน-19 ที่รวดเร็ว สะดวก สะอาด และที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัย

รศ.เกศินี กล่าวว่า ขณะนี้ มธ. ได้ประสานการทำงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ภายใต้การนำของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ อย่างเป็นเนื้อเดียว นั่นหมายความว่า นอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีระบบรองรับกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนด้วย 
 
“เราได้จัดระบบเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื่อความสมบูรณ์ในการให้บริการจริง โดยเชื่อมต่อการทำงานระหว่างจุดบริการวัคซีน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รวมถึงโรงพยาบาลสนาม ฉะนั้นหากประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ก็จะได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ทันท่วงที โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่สแตนด์บายเตรียมความพร้อมตลอดเวลา” รศ.เกศินี กล่าว

อนึ่ง อาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใกล้กับทางเข้าประตูเชียงราก โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2088 0400