ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลราชินี


เพิ่มเพื่อน    

 

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"  เหล่าทัพเรือยิงสลุตหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติ พสกนิกรทั่วไทยพร้อมใจทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 07.53 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
         ในการนี้ ประธานองคมนตรีปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 44 ตัว ปล่อยปลาดุกส่วนพระองค์ จำนวน 44 ตัว ปล่อยหอยขมส่วนพระองค์ จำนวน 5 กิโลกรัม และปล่อยปลาจำนวน 1,000,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากระโห้ ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป
      ทั้งนี้ โคจำนวน 1 คู่ พระราชทานแก่ นายชาตรี ดวงมาลา เกษตรกรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ตามโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
    จากนั้นเวลา 08.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
        เมื่อประธานองคมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วางพวงมาลัยและไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี   พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าพนักงานอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบ เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 44 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานองคมนตรีจุดเทียนที่พระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายพระครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ จากนั้น ประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์    ภัตตาหารนอกนั้นให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์กล่าวคำ “สาธุ”
         ประธานองคมนตรีประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ผ้าไตรนอกนั้นให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนจนครบ จากนั้น ประธานองคมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก
     ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่นิมนต์มา เป็นสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจากวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 44 รูป อาทิ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม, สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม, พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทร  จังหวัดสมุทรสงคราม
    เวลา 12.00 น. เหล่าทัพได้ทำการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ยิงสลุตฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ทำการยิงสลุตฯ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ขณะที่กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตฯ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
    ที่บริเวณคลองริมทางรถไฟ บึงหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินี มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา สิ่งปฏิกูลในคูคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสามแยกหัวทะเลและน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ รวมระยะทางกว่า 500 เมตร  
    ที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
    ที่ จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ และ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ที่สวนพุทธอุทยาน (ฝั่งห้วยซัน)
    ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ตามความเหมาะสม โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภค-บริโภค จำนวน 700 ถุง (มูลค่าถุงละ 300 บาท)  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
        ที่บริเวณประตูทางเข้าวัดแจ้ง อ.เมืองฯ  จ.สงขลา พระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสงขลา ได้นำบาตรสเตนเลสขนาดใหญ่มาตั้งโต๊ะวางที่หน้าประตูทางเข้าวัด เพื่อรับบิณฑบาต โดยมีชาวสงขลาสวมหน้ากากอนามัยออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กันอย่างคึกคัก
    ที่บริเวณหอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา อ.เมืองฯ จ.ยะลา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    โดยมีประชาชนและส่วนราชการทยอยเดินทางเพื่อมาบริจาคกันเป็นจำนวนมาก.

 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"