ศธ. หารือ สว.ปรับหลักสูตรทักษะฃีวิต โดยเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมือง 


เพิ่มเพื่อน    

 


9 มิ.ย.64- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อหารือถึงการวางแนวทางที่จะทำความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สว. ทั้งในเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เพราะเราต้องการให้การปรับหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต การเรียนแบบ Active Learning หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ และหน้าที่พลเมือง  โดยเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจะได้ประสานข้อมูลว่ามีประเด็นใดในเรื่องการศึกษาที่อาจยังมีข้อกังวล และการเตรียมผลักดันกฎหมายลูกฉบับต่างๆด้วย รวมถึงการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ซึ่งต้องการให้มีการขยายพื้นที่นวัตกรรมให้มากขึ้น

"ส่วนปัญหาการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ขณะนี้ในส่วนของครูในกรุงเทพมหานครได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ร้อยละ 50 ซึ่งจะทยอยฉีดให้ครบทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท) รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งให้ศบค.จังหวัดในการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนต่อไป ส่วนประเด็นที่มีครูไปแย่งฉีดวัคซีนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ดิฉันคิดว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และอาจเป็นการสื่อสารด้านระบบการลงทะเบียนมากกว่า"รมว.ศธ.กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"