คมนาคมรับลูกมติครม. เปิดตำแหน่งงาน 546 อัตรารับบัณฑิตจบใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

 14 มิ.ย.2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน หรือสิ้นสุดสัญญาไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2565 นั้น ในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 546 อัตรา ใน 105 หน่วยงาน
ทั้งนี้ แบ่งเป็น ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค 29 หน่วยงาน และส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด 76 หน่งยงาน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำเนินการจัดสรร และพิจารณาพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นการจ้างงานระยะสั้น 1 ปี

รายงานข่าวจาก ขบ. ระบุว่า ขบ. ได้มีการจัดสรรอัตรากำลัง เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่เข้าเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระยะสั้น 1 ปี ตามมติ ครม. จำนวน 406 อัตรา โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ส่วนตำแหน่งที่จะเปิดรับมีตำแหน่งใดบ้างนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา ขณะเดียวกัน ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาหลังจากนี้ ขบ. จะดำเนินการตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด และจะเป็นไปตามกำหนดการที่จะต้องประกาศรายงานผลการจ้างงาน ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2564

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) กล่าวว่า ทย. ได้มีการจัดสรรเพื่อรับบัณฑิตจบใหม่เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 140 อัตรา โดยตำแหน่งที่จะเปิดรับ คือ เจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานภูมิภาคขนาดใหญ่ อาทิ ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุดรธานี และขอนแก่น แต่ยอมรับว่า เนื่องจากเป็นการจ้างงานในระยะสั้นเพียง 1 ปีเท่านั้น ประกอบกับขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทย. จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนการเปิดรับว่า จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากหากต้องเปิดสอบ อาจจะใช้ระยะเวลานาน
 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"