'เรืองไกร' ชี้ออก พรก.กู้เงินเหมือนตีเช็คเปล่า มีตั้งแต่ยุคแม้ว-มาร์ค-ปู ไม่ใช่เพิ่งออกสมัยนี้


เพิ่มเพื่อน    

14 มิ.ย.64 - ที่รัฐสภา นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ร่วมแถลงความคืบหน้าผลการประชุม

นายสรวุฒิกล่าวว่า กรรมาธิการฯได้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงการคลัง 3 หน่วยงาน คือ 1. กรมศุลกากร งบประมาณทั้งสิ้น  4,095,258,400 บาท 2. กรมสรรพสามิต งบประมาณทั้งสิ้น 2,194,317,000 บาท 3.กรมสรรพากร งบประมาณทั้งสิ้น 9,569,318,900 บาท  ในส่วนของกรมสรรพสามิต  กมธ.หารือเกี่ยวกับ แนวทางในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ มีกรรมาธิการฯบางคนเห็นว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ เพราะในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป มีการประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีปัญหาด้านสุขภาพตามมา รัฐบาลต้องนำงบประมาณของประเทศมาใช้รักษา ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่จำนวนมาก โดยโรคที่เกิดจากผลของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น โรคถุงลมโป่งพอง และโรคทางเดินหายใจ ทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อปีจำนวนมาก

นายสรวุฒิกล่าวว่า ในการพิจารณางบประมาณของกรมสรรพากร ในเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกรรมาธิการบางคนให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ (ICT)และควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชน นอกจากนี้ ควรมีการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อบูรณาการระบบการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ โดยองค์กรดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือกลุ่มบุคคลใด โดยรวมทั้ง3 หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร สรรพสามิต กรมสรรพากร ซึ่งทางรัฐบาลควรไปหารือต่อไป

นายเรืองไกลกล่าวว่า กมธ.หลายคน ให้ความสนใจเรื่องหนี้สาธารณะ ประเด็นอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี และสถานะทางการเงิน การคลัง ของประเทศไทย สืบเนื่องจากการอภิปรายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้การให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินโดยการออกเป็นพ.ร.ก. หลักๆมี 5 ฉบับ ได้แก่ ปี 2554 สมัยที่นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 7.8 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูสถาบันการเงิน 2.ปี 2552 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท 3.ปี 2555 สมัยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ มีการออก พ.ร.ก.น้ำ วงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งกมธ.ต้องถามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เพราะ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ เป็นเงินกู้ที่ไม่มีรายละเอียดเพราะนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินรวม 1.53 ล้านล้านบาท

นายเรืองไกร กล่าวว่า สมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ เมื่อปี 2563 มีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท สปน.ชี้แจงว่าขณะนี้ใช้เกือบหมดแล้ว ล่าสุดรัฐบาลได้ออกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท รวม 2 ฉบับ วงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งทั้ง 5 ฉบับ ตัวเลขไม่ต่างกัน การออกเป็นพ.ร.ก.เหมือนการตีเช็คเปล่า จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่เพิ่งออกแค่สมัยนี้ ตามกฎหมายแล้วสามารถทำได้ ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า เป็นอำนาจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย นอกจากนี้ กมธ.ยังให้ความสนใจเรื่องการคำนวณหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ว่าจะใช้ตัวเลขไหนกันแน่ ระหว่างหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือหนี้ที่กำลังจะเกิด ซึ่งปี 2564 มีเงินที่รัฐบาลเก็บไม่เข้าเป้าอีก ตรงนี้จะทำอย่างไรคงต้องสปน.ชี้แจงต่อไป 


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม