ป.ป.ช.ตรังชี้เสาไฟฟ้าหงส์ทองส่อเค้าขาดอายุความ!


เพิ่มเพื่อน    

16 มิ.ย.2564 - กรณีเทศบาลนครตรัง ได้มีการก่อสร้างประติมากรรมหงส์ทองเมื่อปี 2546 บนเกาะกลางถนนคู่ขนานยาวประมาณ 600 เมตร เข้าบ่อทิ้งขยะในช่วงนั้น โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15.5 ล้านบาท โดยแยกไปก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีรูปหงส์ทองที่ยอดเสา ราคาต้นละ 100,000 บาท จำนวน 30 ต้น รวม 3 ล้านบาท และพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ ในพื้นที่ ม.4 และ ม.6 บ้านควนสระ ต.สุโสะอ.ปะเหลียน จ.ตรัง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ของ อบต.สุโสะ เลขที่โครงการ 61117385134 งบประมาณ 494,000 บาท ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังมีอีก 3 โครงการ ที่ดำเนินการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ในลักษณะเดียวกัน งบประมาณโดยรวมทั้งหมด 4 โครงการประมาณ 1.8 ล้านบาทนั้น

นายราม วสุธนภิญโญ  ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ตรังได้กล่าวว่า การดำเนินการกิจการของรัฐมันคือบริบทหน้าที่ เป็นการดำเนินการตอบสนองให้กับประชาชนของโครงการต่างๆ หรือการก่อสร้างมันเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐอยู่แล้ว  ในส่วยบริบทของ ป.ป.ช.จะดูการดำเนินการโครงการ ถ้าไม่ดำเนินการตามกฎหมาย หรือทุจริตว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  พร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ภายใต้การทำงานบางอย่างการก่อสร้างแล้วไม่คุ้มค่ามันเป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ทุจริตก็ได้  แต่อาจมีความบกพร่อง ไม่รอบคอบ ไม่ตรวจสอบความต้องการของประชาชนว่ามีความต้องการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  ซึ่งตนมองว่าเป็นหน้าที่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องเข้าตรวจสอบ แต่ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริต ป.ป.ช.สามารถเข้าตรวจสอบได้

แต่ในส่วนประติมากรรมที่แพงเกินจริงนั้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เลขาธิการ ป.ป.ช.ส่วนกลางได้ให้ ป.ป.ช.จังหวัดทุกพื้นที่ให้ความสำคัญลงไปตรวจสอบ กรณีที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าราคาตลาด เท่าที่ปรากฏข่าว มี 2 หน่วยงาน  คือ เทศบาลนครตรัง และ อบต.สุโส๊ะ  เบื้องต้นทาง ป.ป.ช.จังหวัดตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว จะต้องดูว่ามีการดำเนินการแบบไม่ชอบมาพากล การดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งในส่วนประติมากรรมเทศบาลนครตรังจากที่ได้รับข้อมูลมาเป็นการก่อสร้างปี 46  ป.ป.ช.มีข้อจำกัดการตรวจสอบ หากมีเหตุเกิน 10 ปี ทาง ป.ป.ช.คงจะไม่หยิบยกขึ้นมา การเข้าถึงพยานหลักฐานมันยุ่งยาก  และกฎหมายเขียนไว้ว่าเรื่องไหนที่เกิน 10 ปี ป.ป.ช.ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้  เว้นแต่มีการปรากฏที่ชัดเจนและเกิดความเสียหายต้องอาศัยเหตุตรงนั้น  เบื้องต้นต้องเอาข้อมูลนั้นมาดูว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างนาน ถ้าไปดูอายุความทางอาญา มาตรา 157 อายุ 15 ปี  อายุความ 17-18 ปี มันน่าจะขาดไปแล้ว แต่ในส่วนอื่นๆ ต้องไปดู อย่างเช่นของเทศบาลนครตรังที่อยู่ๆ ทางเทศบาลนครตรังไปรื้อเสาไฟโดยไม่มีเหตุผลที่มากพอ โดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ทรัพย์สินของทางราชการถ้าจะจำหน่ายถ่ายโอนต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนว่าทรัพย์สินนั้นมีความคุ้มค่าที่จะให้ประโยชน์ต่อหรือไม่ มีความจำเป็นที่ต้องจำหน่าย ถ้าข้อมูลอยู่ที่เทศบาลก็รื้อไปเลย ซึ่งมันมีความไม่ถูกต้องอยู่ ถ้าเทศบาลมองว่าทรัพย์สินเหล่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการแล้วปฏิบัติทำตามระเบียบจะดำเนินการรื้อถอนโดยไม่ตรวจสอบนั้นไม่ได้  เพราะเป็นงบประมาณของแผ่นดิน ทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่  ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ เพื่อจำหน่าย ประมูลต่อเพื่อทำเงินส่วนที่มีมูลค่ากลับมาเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินได้ ซึ่งขณะนี้ทาง ป.ป.ช.ยังมีการดำเนินการติดตามต่อในเรื่องนี้อยู่

ในส่วนทางด้านของ อบต.สุโส๊ะ  จากการติดตามจาก ส.ต.ง. พบว่าเข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างแผงโซล่าเซลล์แพงเกินความเป็นจริง ทาง สตง.มีการเรียกเก็บเงินเกินไปบางส่วนแล้ว  ในส่วนของ ป.ป.ช.จะไปดูต่อในเรื่องกระบวนการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบหรือมีเจตนาทุจริตหรือไม่ มีการตรวจสอบต่อไม่ได้นิ่งนอนใจ

ทั้งนี้ถ้าจะตอบในเชิงปริมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่คงตอบยาก มีโครงการลักษณะในพื้นที่จังหวัดตรังมาก แต่ถ้าให้ตนมองว่าให้การทำงานของ ป.ป.ช.นั้นมีความรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น ประชาชนมีส่วนช่วย ป.ป.ช.ได้  สามารถให้ข้อมูลเข้ามาได้ว่ามีโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่ไหนบ้าง ว่ามีการก่อสร้างแล้วไม่เกิดความคุ้มค่าและความไม่ชอบมาพากลตามกระบวนการรับต่าง ๆ ทาง ป.ป.ช.ยินดีลงไปตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนดีมาก
 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"