กรมท่าอากาศยานตรวจเข้มสนามบินสุราษฎร์ธานีวางมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ


เพิ่มเพื่อน    21 มิ.ย.2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีนายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการวางแผนการปฎิบัติงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไว้ 2 แนวทาง 

ทั้งนี้ ได้แก่1.กรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะใช้พื้นที่อาคารผู้โดยสารฝั่งระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564โดยท่าอากาศยานจะดำเนินการเร่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการเดิมที่อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 รวมถึงดำเนินการร่างข้อปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงานตามขั้นตอน (Standard Operating Procedure : SOP) ประสานผู้ประกอบการ สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร 

2.กรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2564 จะใช้พื้นที่ฝั่งอาคารผู้โดยสารในประเทศที่มีอยู่เดิม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจพืชและกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาบิน 
โดยคำนึงถึงเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานห่างกัน 3 ชั่วโมง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาบิน เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท วิทยุการบินไทยแห่งประเทศไทย (บวท.)  ผู้แทนสายการบิน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท. )ดำเนินการร่างข้อปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงานตามขั้นตอน (Standard Operating Procedure : SOP)  ประสานผู้ประกอบการและสายการบิน เพื่อจัดระบบการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร 

นายอภิรัฐ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการตามนโยบายรัฐบาล   โดยจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็นไปตามหลักสากล และเป็นไปตามข้อปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"