'ดร.นิวชี้'ทางออก ปลุกอำนาจสถาปนาประชาธิปไตยของพระมหากษัตริย์


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.64- ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ  หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้ระบอบเผด็จการ 

ระบุรายละเอียดว่า นับตั้งแต่ 24 มิถุนา 2475 คณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจ ช่วงชิงอำนาจอธิปไตยจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นของคณะราษฎรเสียเอง โดยไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยนั้นไปสู่ประชาชน จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่ระบอบเผด็จการอีกรูปหนึ่ง 

89 ปี ภายใต้ระบอบเผด็จการคณะราษฎรจึงเต็มไปด้วยความเห็นผิด และการถือแนวทางที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ ไม่ได้สร้างประชาธิปไตย หากแต่สร้างลัทธิรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐธรรมนูญคือประชาธิปไตย จนแม้กระทั่งอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญก็ยังถูกเรียกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เราจึงไม่เคยมีประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรก และมีอำนาจอธิปไตยของปวงชนเป็นจริงแค่ในกระดาษ 

เมื่ออำนาจอธิปไตยยังคงตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อย นับตั้งแต่คณะราษฎรเป็นต้นมา การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่เคยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของปวงชน การเลือกตั้งก็เช่นกัน แม้การเลือกตั้งจะเป็นวิธีการทางประชาธิปไตยก็จริง แต่หากถูกนำมาใช้โดยระบอบเผด็จการ การเลือกตั้งก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการกระชับอำนาจไปโดยปริยาย เพราะแม้แต่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เองก็มาจากการเลือกตั้ง 

ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งจึงต่างไม่ใช่ทางออกของปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน หากแต่เป็นการทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงเท่านั้น ที่จะสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมา เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จลุล่วง ตามลำดับ 
ระบอบเผด็จการไม่ได้เป็นคุณต่อทั้งประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เพียงแต่ประชาชนภายใต้ระบอบเผด็จการจะได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล 

สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบเผด็จการเองก็ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน นอกจากจะถูกลิดรอนบทบาทและพระราชอำนาจอันพึงมีในการถือดุลการปกครองและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ยังถูกโยนบาปให้กลายเป็นเผด็จการไปเสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่โซเชียลมีเดียถูกนำมาใช้ปั่นกระแสบิดเบือน สร้างความเกลียดชังและอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บนพื้นฐานของความเห็นผิดทั้งปวง เพื่อขัดขวางไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์สร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

มีแต่แนวทางประชาธิปไตยของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่เป็นกำลังสำคัญของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยให้เป็นผลสำเร็จ หากประชาชนรวมใจกันขอพึ่งพระบารมี เกิดมหาประชามติร่วมกันแสดงเจตจำนงของประชาชน ขอพระราชทานระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นธรรม เมื่อนั้นพระมหากษัตริย์ย่อมไม่อาจปฏิเสธเจตจำนงของประชาชนได้ ย่อมต้องขานรับต่อเสียงอันแท้จริงของประชาชน

เมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยชอบธรรม ผนึกกำลังกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมาแต่เดิม ซึ่งได้วางรากฐานของชาติและระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น ย่อมสามารถปลุก "อำนาจสถาปนาประชาธิปไตยของพระมหากษัตริย์" ให้ทรงพระราชทานประชาธิปไตยตามแนวทางที่ถูกต้อง อันเป็นการสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นธรรมขึ้นตามหลักวิชาอย่างแท้จริง อันเป็นรูปธรรมของ "การปฏิวัติประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติ" 

#ปลุกอำนาจสถาปนาประชาธิปไตยของพระมหากษัตริย์. 

 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย