โถ!ส.ส.กลัวโควิดล่มสภาฯ


เพิ่มเพื่อน    

 สภาล่มหลังผู้ทรงเกียรติแสดงตนไม่ครบองค์ประชุม เหตุกลัวโควิดสุดขีด หายทั่วหน้าทุกพรรค พปชร. 111 คน เพื่อไทย 62 คน ภูมิใจไทยเกือบยกพรรค ส่วนก้าวไกลเอากับเขาด้วยล่องหนไป 14 คน แต่ไม่วายให้รัฐบาลรับผิดชอบเพราะเป็นเจ้าของกฎหมาย จ่อติดประกาศรายชื่อ ส.ส.ประจาน

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้หารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความกังวลถึงปัญหาการระะบาดของโควิด-19 และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ รวมถึงปัญหาการหละหลวมต่อมาตรการตรวจสอบป้องกันเชื้อโควิดในบริเวณอาคารรัฐสภา
    โดยนายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.กิจการสภาหารือมาตรการการควบคุมตรวจสอบบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภาชั้น B2 ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่มีแม้แต่การตรวจบัตร ใครก็สามารถเดินเข้ามาได้อย่างสบาย ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมาก เพราะโควิด-19 กำลังระบาดที่รัฐสภาเป็นอย่างมาก มีบุคลากรติดโควิดหลายราย ดังนั้นควรมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยด่วน
    ทั้งนี้ นายชวนกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา และขอให้เลขาธิการสภาสั่งให้ดำเนินการด้วย
    ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย หารือว่าปัญหาความเดือดร้อนในการปฏิบัติงานของ ส.ส. เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีการประกาศกักกันตัว ส.ส. อยากให้สภามีข้อชี้แจงให้ชัดเจนว่าประธานได้ทำความตกลงในหลักการกับ ศบค.เรียบร้อยถึงการยกเว้นข้อกำหนด เช่น การประชุม 20 คน และยังมีข้อกำหนดที่ 7 ระบุชัดว่า กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งกำหนดเงื่อนไขคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะ กทม.ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนด ซึ่งการตรวจคัดกรองต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงขอให้ประธานแจ้งไปยัง ศบค.เพื่อแจ้งให้แต่ละจังหวัดทราบว่าจะกักตัว ส.ส.ไม่ได้
    นายชวนกล่าวว่า เงื่อนไขที่ขออนุญาตไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยชอบ จึงให้สภาทำเรื่องไปหารืออีกครั้ง และ ศบค.ได้ตอบอนุมัติมาแล้วให้ประชุมตลอดสมัยประชุม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุมัติใหม่ แต่เพื่อความมั่นใจตนได้โทรศัพท์ไปหาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยตรงก็ได้รับการยืนยันเช่นกัน  
    “หากสมาชิกสามารถให้ความร่วมมือร้อยทั้งร้อย เช่น สวมหน้ากาก ทุกครั้งที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็จะพูดแต่สิ่งที่พวกเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างในการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอย่างไม่มีข้อบกพร่อง ทุกอย่างเวลาจะทำอะไรก็ขอคำปรึกษาจากกรมควบคุมโรคทุกครั้ง ขอให้สมาชิกมีความมั่นใจว่าที่นี่ปลอดภัย แต่ที่ห่วง ส.ส.ที่หนีไม่พ้นไปสัมผัสคนตามงานศพ งานต่างๆ ผมก็ไปเกือบทุกวัน แต่ก็ระวังทุกฝีก้าว ป้องกันไม่ให้ติดเสียเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเห็นว่าสถานการณ์หนักรุนแรงก็จะหารือกับ 3 ฝ่ายเพื่อหาความเห็นร่วมกันเพื่อเลื่อน หรือพักการประชุมออกไป ผมก็ยินดีทำตาม แต่ตอนนี้ยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ เราก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด คนอื่นเสี่ยงกว่าเราเขาก็ยังต้องทำงาน จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจ” นายชวนกล่าว
    จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.... ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากครั้งที่ผ่านมา โดยนายชวนได้สั่งให้ที่ประชุมได้ลงมติมาตรา 6 ของร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งก่อนออกเสียงลงคะแนน ได้กดออดเรียกสมาชิกให้แสดงตน ปรากฏว่าสมาชิกมาแสดงตนไม่ครบ จนต้องสั่งพักการประชุมชั่วคราว กระทั่งเปิดประชุมอีกครั้ง ก็กดออดเพื่อให้สมาชิกแสดงตนซ้ำอีก
    นายชวนกล่าวว่า เมื่อพักการประชุมมีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ ทาง อย.ต้องการกฎหมายฉบับนี้ เรียนว่าเป็นกฎหมายของรัฐบาล ไม่ใช่ของฝ่ายค้าน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้พอสมควร ฉะนั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน
    ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เดินไปดูที่หน้าจอแสดงผลของเจ้าหน้าที่ มีสมาชิกแสดงตนเพียง 190 กว่าคน ขาดสมาชิกอีก 50 คน กฎหมายนี้เป็นกฎหมายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่เอา ตนไม่เอาก็ได้ ขอให้ท่านประธานปิดการประชุม ไม่พอก็คือไม่พอ
    นายชวนกล่าวว่า ส่วนตัวไม่ห่วงกฎหมาย เพราะอย่างไรก็ต้องเข้ามาอีก แต่กลัวเพื่อนๆ ส.ส.จะสอบตก ตนจะให้โอกาสจนถึงนาทีสุดท้าย
    กระทั่งเวลา 11.57 น. นายชวนได้ปิดการแสดงตน ปรากฏว่ามีสมาชิกแสดงตนเข้าร่วมประชุม 206 คน ซึ่งตามข้อบังคับต้องมีองค์ประชุม 242 คน ดังนั้นองค์ประชุมไม่ครบ จึงขอปิดการประชุมในเวลา 11.58 น.
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรองค์ประชุมไม่ครบ จนทำให้การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ... ที่เสนอโดยรัฐบาลไม่สามารถพิจารณาต่อได้ เนื่องจากต้องปิดการประชุมนั้น พบว่า จากการเช็กชื่อมี ส.ส.ในฝั่งรัฐบาลไม่ยอมแสดงตนจนสภาล่ม ดังนี้ พรรคพลังประชารัฐ มีผู้แสดงตน 9 คน ไม่แสดงตน 111 คน พรรคภูมิใจไทย มีผู้แสดงตน 8 คน ไม่แสดงตน 53 คน พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้แสดงตน 37 คน ไม่แสดงตน 11 คน พรรคชาติไทยพัฒนา มีผู้แสดงตน 5 คน ไม่แสดงตน 9 คน พรรคท้องถิ่นไท มีผู้แสดงตน 4 คน ไม่แสดงตน 1 คน
    อย่างไรก็ตาม พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลเมืองไทย พรรคพลังชาติไทย และพรรคพลังปวงชนไทย แสดงตนทั้งหมด
    ส่วนพรรคเล็กที่ไม่ยอมแสดงตน ได้แก่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์ นางนันทนา สงฆ์ประชา พรรคประชาภิวัฒน์ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล พรรคพลังไทยรักไทย และนายระวี มาศฉมาดล พรรคพลังธรรมใหม่
    สำหรับพรรคฝ่ายค้าน พบว่า พรรคเพื่อไทย มีผู้แสดงตน 72 คน ไม่แสดงตน 62 คน พรรคก้าวไกล แสดงตน 39 คน ไม่แสดงตน 14 คน พรรคเสรีรวมไทย แสดงตน 6 คน ไม่แสดงตน 4 คน พรรคประชาชาติ แสดงตน 4 คน ไม่แสดงตน 3 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ แสดงตน 3 คน ไม่แสดงตน 3 คน พรรคเพื่อชาติ แสดงตน 1 คน ไม่แสดงตน 4 คน  
    นอกจากนี้ยังพบว่ามี ส.ส.หลายคนอยู่ในห้องประชุม และบางคนได้หารือในห้องประชุมด้วย แต่ไม่ยอมแสดงตนก่อนลงมติ อาทิ พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.  น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคภูมิใจไทย อาทิ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา รวมถึงนายมงคลกิตติ์ และ นพ.ระวี
    ต่อมา นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าว การที่สภาฯ ล่ม เป็นการละเลยต่อการทำหน้าที่ ไม่ให้ความสำคัญของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ทุกวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการประกาศกึ่งล็อกดาวน์ การเลื่อนฉีดวัคซีน ในสภา ส.ส.ฉีดวัคซีนไปแล้ว ส.ส.มีหน้าที่ต้องพิจารณากฎหมาย ออกกฎหมาย มีพ.ร.บ.สำคัญต้องพิจารณา การที่สภาล่มในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ประชาชนให้อภัยไม่ได้  
    นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฉบับที่.... พ.ศ. ... ได้มีสมาชิกมาลงชื่อทั้งหมด 346 คน แต่ในช่วงขณะที่มีการพิจารณาร่างมาตรา 6 ได้มีการนับองค์ประชุมได้ 206 คน จึงส่งผลให้องค์ประชุมสภาไม่ครบ ซึ่งกฎหมายที่เข้าสู่สภามีความสำคัญ ถ้า ส.ส.คิดว่าไม่สำคัญ นี่คือความคิดในฐานะตัวแทนประชาชนที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้นสภาเตรียมจะติดประกาศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของพวกเขา ว่าใครแสดงตน ใครไม่แสดงตน หรือมาแล้วไม่แสดงตน
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันเดียวกัน วิปพรรคพลังประชารัฐได้ส่งข้อความในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม ส.ส.ของพรรคว่า “เรียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค.64 จะมีการประชุมวาระปกติของสภาผู้แทนราษฎร เวลา 09.30 น. วาระการประชุม หารือ กระทู้สด?ทั่วไป รายงาน? พรุ่งนี้ขอให้พวกเราช่วยกันมาประชุมกันปกตินะครับ เพราะถ้าไม่มาฝ่ายค้านนับองค์และจะตีเราแน่นอนครับผม”
    ขณะที่ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ตรวจพื้นที่ห้องอาหาร บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารรัฐสภา ฝั่ง ส.ส. ภายหลังจากทราบว่ามีแม่ค้าขายอาหารติดโควิด-19 โดยได้มีการพูดคุยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารด้วย ทั้งนี้ นายศุภชัยระบุว่า มั่นใจว่าจะไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ที่มี ส.ว.ติดโควิด 1 คนก็ติดมาจากข้างนอก และท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมา ส่วนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้รับการตรวจหาเชื้อและกักตัวเรียบร้อยแล้ว
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าแม่ค้าร้านโจ๊กในโรงอาหารอาคารรัฐสภา ติดเชื้อโควิด-19 โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ทราบว่าแม่ค้าร้านโจ๊กติดเชื้อโควิดจากสามี และได้ให้ปิดร้านเป็นเวลา 14  วัน รวมทั้งร้านที่ติดด้วย
    ส่วนที่มีข่าวว่าข้าราชการสภาติดเชื้อโควิดด้วยนั้น ทราบผลตรวจว่าเป็นลบ แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง เพราะสามีติดโควิด จึงให้ข้าราชการคนดังกล่าวกักตัวดูอาการต่อไป ทั้งนี้ ตนไปตรวจความเรียบร้อยในโรงอาหารหลังจากให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเมื่อช่วงเช้า (30 มิ.ย.) แล้ว
    

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"