จุฬาฯปิดประกาศหน้าประตู คนฉีดวัคซีนซิโนแวค 2เข็ม AZ 1เข็ม 14วันแล้วเท่านั้นที่จะเข้่าบริเวณมหาวิทยาลัยได้ เริ่ม 5ก.ค


เพิ่มเพื่อน    

2ก.ค.64-สืบเนื่องจาก โลกโซเชียล ได้มีการแชร์ภาพที่รั้วของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกาศให้ตั้งแต่ 5 กรกฎา 2564 เป็นต้นไป  อนุญาตให้ผู้เเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ถึงจะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยได้  

ต่อมาคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 จุฬาฯ ได้ออกแถลงการณ์  โดยศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการชั่วคราวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ต้องเข้าใจว่ามีงานบางประเภท เช่น งานด้านวิจัยในห้องแล็ปที่จำเป็นต้องมีบุคลากรหรือนิสิต เข้ามาดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหาย โชคดีที่ก่อนหน้านี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเน้นให้บริการฉีดวัคซีนแก่สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตปทุมวัน สาทร บางรัก และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะเป็นหลัก นับจนถึงวันนี้ได้ให้บริการมาแล้วมากกว่า 100 องค์กร ในจำนวนนี้รวมถึงบุคลากรของจุฬาฯ และนิสิตบางส่วนด้วย

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน และนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำแล็ป หรือสอบจบในพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นได้รับ SV เข็ม 2 หรือ AZ เข็มแรกเกิน 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดก่อนเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ให้ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 เพื่อพิจารณาได้”

นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว ศ.ดร.นพ.นรินทร์ ยังย้ำถึงความพร้อมในการให้บริการวัคซีนแก่ประชาคมจุฬาฯ โดยขอให้นิสิตและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ได้รับวัคซีน รีบแจ้งความจำนงเพื่อเข้ามารับวัคซีนโดยนิสิตให้ส่งรายชื่อผ่านฝ่ายกิจการนิสิตของส่วนงาน ส่วนบุคลากรให้แจ้งรายชื่อผ่านฝ่ายบุคคลของส่วนงานเพื่อนัดหมายให้เข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ต่อไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"