หนุนรัฐเปลี่ยนเงินแจกเป็นซื้อวัคซีนmRNAด่วน สร้างด่านป้องกันเดลต้า


เพิ่มเพื่อน    

4 ก.ค.64 - นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ขอเสนอให้มีการนำเข้าวัคซีน mRNA โดยเร่งด่วนโดยรัฐบาลนอกเหนือจากการสั่งนำเข้าของโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม การนำเข้าวัคซีน mRNA นั้นให้จัดฉีดให้กับ บุคลากรทางการแพทย์และประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีก่อน สายพันธุ์เดลต้าอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนซิโนแวคได้ รวมทั้งอาจเกิดการติดเชื้อเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อชะลอการแพร่ระบาดในระลอกสี่และหยุดยั้งการเสียชีวิตของประชาชนซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ควรจัดเตรียมวัคซีน mRNA เพื่อเตรียมรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า เดลต้าพลัสและแลมบ์ดาโดยเร่งด่วน    

นายอนุสรณ์  กล่าวอีกว่า การผ่อนคลายการล็อกดาวน์กิจกรรมก่อสร้างและเปิดแคมป์คนงานบางส่วนจะช่วยบรรเทาผลเสียหายของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างก่อสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐได้ระดับหนึ่ง อุตสาหกรรมก่อสร้างและกิจการต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8-9% ของจีดีพี มีการจ้างงานทั้งระบบประมาณ 4-5 ล้านคน การผ่อนคลายเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม เพราะจะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจลงได้ระดับหนึ่ง 

จากเดิมที่ประเมินความเสียหายการปิดกิจกรรมโครงการก่อสร้างต่างๆ แคมป์คนงานในกรุงเทพ ธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนอยู่ที่ประมาณ  40,000-50,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.25-0.26% ของจีดีพี การผ่อนคลายจะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ประมาณอย่างน้อย 20-30% ของฐานความเสียหายทางเศรษฐกิจเดิม การผ่อนคลายการโครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านสาธารณสุขและเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 มีความสำคัญที่สุด ซี่งความจริงไม่ควรจะล็อกดาวน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ทำเพียงแค่ควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักการทางด้านสาธารณสุขก็เพียงพอแล้ว

นายอนุสรณ์ ระบุว่า  ส่วนการผ่อนคลายโครงการก่อสร้างที่หากห้ามการก่อสร้างจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างการก่อสร้างและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนรวมทั้งการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจรนั้นควรผ่อนคลายทันที การออกมาตรการต่างๆของ ศบค ที่มีลักษณะรวมศูนย์และเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมทำให้ มาตรการที่ออกมา นอกจากแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดแล้ว ยังทำให้เกิดผลกระทบและผลเสียหายที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อย 

นายอนุสรณ์  กล่าวในช่วงท้ายว่า การติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกนั้น โดยเฉพาะในพื้นที่หรือจังหวัดที่ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เดินทางไปกลับ รัฐบาลและภาคเอกชนต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมการแพร่ ระบาดและผลกระทบต่อความชะงักงันในการผลิต วิธีหนึ่งที่ควรทำ คือ การจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ใช้แรงงานติดเชื้อ สำหรับผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่ติดเชื้อ ให้โรงงานหาที่พักให้ในโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในชุมชน โมเดลการสร้างที่พักในโรงงานในจังหวัดที่มีการติดเชื้อในชุมชน ควรทำให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา พระนครศรีอยุธยา ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม เป็นต้น และขอให้ รัฐบาล นำเงินที่จะแจกให้ประชาชนในอนาคต เปลี่ยนมาเป็นการซื้อวัคซีน mRNA มาฉีดให้ประชาชนฟรีจะดีกว่า และจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจมากกว่าแจกเงิน ขอให้แจกวัคซีน mRNA แทนแจกเงิน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดไวรัสกลายพันธุ์ให้ได้ .


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"