'กลุ่มรพ.พญาไท' สุดล้ำ'เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา' ผ่านShopee 


เพิ่มเพื่อน    


8ก.ค.64-  หลังจากที่มีการประกาศว่าจะนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา เข้ามาในประเทศ เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกและเปิดให้รพ.เอกชน จองซื้อวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชน ทำให้บรรดารพ.เอกชนต่างๆ พากันแจ้งข่าวสาร และแจ้งการเปิดการจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งสมาคมรพ.เอกชนน กำหนดราคากลางไว้ที่เข็มละ 1,650 บาท โดยการเปิดจองส่วนใหญ่ รพ.เอกชน จะให้ผู้สนใจเข้ามาจองผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตนเองและชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด แต่สำหรับกลุ่ม รพ.พญไท ที่มีรพ.พญาไท 1,2,และ3  ยังเปิดอีกช่องทางการจองโดยจองผ่านShopee ซึ่งเป็นเว็บเจ้าใหญ่ ขายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  8ก.ค. 64 ดังรายละเอียดดังนี้ 

เรียน ทุกท่านคะ 

การตลาดขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองวัคซีน Moderna ดังนี้

ทางโรงพยาบาลพญาไท 1 จะเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังกล่าว ผ่าน 2 ช่องทาง คือ Shopee (https://bit.ly/3-Vaccine) และ website Phyathai (www.phyathai.com) 
?เปิดจองและชำระเงินในวันที่ 8 ก.ค. 64  ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. เท่านั้น หรือจนกว่ายอดวัคซีนจะเต็ม?(วัคซีนมีจำนวนจำกัด)*

▪️ วัคซีนทางเลือก Moderna ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาท มีจำนวนจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

▪️เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 
▪️กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ก่อนจองวัคซีน

1. ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง
2. ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการรพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท
4. วัคซีนมีจำนวนจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)
5.ในกรณีลูกค้าซื้อผ่าน Shopee ลูกค้าจะได้รับ SMS ขอให้กรุณากดปุ่ม “ตรวจสอบและยอมรับสินค้า” เพื่อให้การจองวัคซีนของท่านสำเร็จ
6.ในกรณีลูกค้าซื้อผ่าน website Phyathai ลูกค้าจะได้รับใบ Order confirmation ไปยัง email ของท่าน
7.หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้
8.เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรงกรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์
ตามมาตรการดังต่อไปนี้
8.1 ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้
8.2 เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาล จะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด (โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565]
9.กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2  วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดฉีดวัคซีน
10.คาดการณ์ว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนในช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565  และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง sms ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"