กบร.ไฟเขียวต่อเวลาลดค่าขึ้นลงสนามบิน 50% อีก 3 เดือน


เพิ่มเพื่อน    


9 ก.ค.2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)ว่า ที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบสายการบิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไตรมาสที่ 3/64 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.64) ดังนี้ 1. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน(Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งยกเว้นจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) สำหรับสายการบินที่หยุดให้บริการชั่วคราว

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า สำหรับมาตรการปรับลด และยกเว้นค่าบริการสนามบินที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) จะเริ่มดำเนินการเมื่อ ทย. ได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจากรัฐบาลแล้ว ทั้งนี้ ทย. จะดำเนินการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างที่ได้เรียกเก็บมาแล้วให้สายการบินเมื่อได้รับเงินชดเชยต่อไป 2.ให้ กพท. ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) และยกเว้นเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) กับสายการบินที่ส่งค่าธรรมเนียมเข้า หรือออกประเทศล่าช้าในไตรมาสที่ 3

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 63 โดยเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม กบร. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ซึ่งให้มีกรอบเวลาของมาตรการสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.64 แต่ให้ประกาศใช้มาตรการเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 64 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในแนวคิดและแนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหารข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Management: AIM) ของประเทศไทย โดยให้ CAAT มุ่งเน้นบทบาทในการเป็นศูนย์กลางและเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบการบริหารข่าวสารการบินของประเทศให้ไปสู่ระบบมาตรฐานสากลให้ได้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งการถ่ายโอนจากระบบบริการข่าวสารการบินแบบเดิม (Aeronautical Information Service: AIS) ไปสู่การบริหารข่าวสารการบิน (AIM) และการพัฒนาต่อไปสู่การบริหารจัดการข่าวสารการบินทั้งระบบ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอินเทอร์เน็ตของโลกการบินที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มุ่งเชื่อมข้อมูลการบินทั้งโลกเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบการเดินอากาศสากลให้เกิดประสิทธิภาพ


นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๒ เชิญ "นางเมทินี ชโลธร" ประธานศาลฎีกา  ไปบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย" ในวงสัมมนา ที่ ป.ป.ช.สนามบินน้ำ เมื่อวาน (๑๗ ก.ย.๖๔)  

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"