อว.ลุยฉีดวัคซีน เดือนเดียว ฉีดบุคลากรมหาวิทยาลัย 4.4แสนคน ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล 


เพิ่มเพื่อน    


12 ก.ค.64-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า หลังจากที่ อว.ได้เปิดจุดดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวาระแห่งชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย รวม 11 จุด ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล ม.รามคำแหง ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ม.รังสิต ม.ราชภัฎธนบุรี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าล่าสุดข้อมูลการฉีดวัคซีสะสมจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม อว.สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ได้จำนวนถึง 443,957 คน จากจำนวนหน่วยฉีดทั้งสิ้น 102 หน่วยฉีด แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 14 หน่วยฉีด จำนวน 369,251 คน และพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 88 หน่วยฉีด จำนวน 74,706 คน

นายเอนก กล่าวต่อว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีประชาชนจำนวน 369,251 คน ได้รับการฉีดที่จุฬาฯ 32,935 คน ม.เกษตรศาสตร์ 80,536 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9,347 คน ม.ธรรมศาสตร์12,796 คน ม.มหิดล 75,172 คน ม.รังสิต 6,683 คน ม.ราชภัฎธนบุรี 9,416 คน ม.รามคำแหง 23,913 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 26,661 คน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 66,808 คน และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 24,984 คน ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องและ ไม่พบว่าผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด โดย อว.จะดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องไปตลอดถึงสิ้นปีหรือจนกว่าจะฉีดครบถ้วน โดยวัคซีนจะค่อยๆ ทยอยรับมอบมาเป็นช่วงๆ

ด้านนายสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในล็อตแรกขอบ มวล. ที่ทาง อว.ได้จัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรของมวล 950 คน จำนวน 950 โดส และในสัปดาห์ต่อไปจะมีวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีกล็อตหนึ่ง ซึงจะครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้แจ้งความจำนงในส่วนของนักศึกษาไปแล้วอีกประมาณ 9,000 คน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนและฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป


 


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน