ศธ.ประกาศขรก.เดินทางโดยรถประจำทาง ให้WFH


เพิ่มเพื่อน    
 

 

19ก.ค.64- นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของ ศธ.หลังจากก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคมนั้น  แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัด รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น 

 

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด ศธ.ได้ห่วงใยสวัสดิภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและในกำกับของ ศธ.จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ 1.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ที่ต้องเดินทางโดยวิธีการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งและผู้บริหารของหน่วยงานสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และ 2.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ.ปรับการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยให้มากที่สุด เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นพิจารณาอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานได้  

 


ทักษิณนี่..... ดูจากการโพสต์ทุกวันนี้ ถ้าไม่เรียกว่าโหนกระแสสามนิ้ว ก็ต้องบอกว่า ถูกระบอบ "สามนิ้ว" กลืนไปเป็นนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งตีนซ้ายธนาธรเรียบร้อยแล้ว!

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO