สภากาชาดไทย เปิดหลักฐานยันสั่งจองโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ไม่ใช่ตัดยอด พร้อมแจงไทม์ไลน์ยิบ


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ค.64 - เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความว่า สภากาชาดไทยขอเรียนยืนยันตามหนังสือจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง “การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย” ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ตามที่มีผู้เข้าใจว่าสภากาชาดไทย ตัดยอดวัคซีน จำนวน 1 ล้านโดส จากจำนวนวัคซีน 5 ล้านโดส ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายนั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนยืนยันตามหนังสือจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง "การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย" ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ว่า ตามที่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคชีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในใตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่า วัคซีน 1 ล้านโดสในปี 2564 นี้ เป็นของสภากาชาดไทย

ดังนั้น การสั่งซื้อวัคชีนโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ลำดับเหตุการณ์การสั่งซื้อวัคซีน Moderna ของสภากาชาดไทย ดังนี้

25 เมษายน 64
อีเมลติดต่อกับ Dr. James D Heffelfinger ซึ่งเป็น Director of Center of Disease Control and Prevention (CDC): Country Representative to Thailand และ Mr.Breidenstine: Representative of the US International Trade Agency at the US Embassy to Thailand เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย

26 เมษายน 64
เริ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

28 เมษายน 64
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แถลงความร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์น่า อิงค์ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

29 เมษายน 64
ประชุม zoom meeting กับผู้แทนการค้าสหรัฐในไทย ผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการ AFRIM ประจำประเทศไทย เรื่องขอความสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

5 พฤษภาคม 64
ลงนามสัญญารักษาความลับของข้อมูลกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

12 พฤษภาคม 64

อย.จดทะเบียนยาให้วัคซีน Moderna

31 พฤษภาคม 64
ประชุมกับผู้แทนจากศบค. ผู้แทน Pfizer และผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด:
ทางบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนที่สภากาชาดไทยจอง 1 ล้านโดสแรกนั้น ยังไม่สามารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท ซิลลิคฯ ได้ จำเป็นต้องทำสัญญาผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กำลังดำเนินการขออนมัติให้สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายได้โดยตรงในล็อตต่อ ๆ ไป
ต้นเดือนมิถุนายน 64
ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าในล็อตต่อไปที่วัคซีนจะเข้ามาปีหน้า สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

8 มิถุนายน 64
ศบค.ประกาศให้ 5 หน่วยงานซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทยเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก

11 มิถุนายน 64
องค์การเภสัชกรรมเชิญสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจองซื้อวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม

21 มิถุนายน 64
ที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจของกาชาดมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19

8 กรกฎาคม 64 หนังสือจากเลขาธิการสภากาชาดไทยถึงองค์การเภสัชกรรม ยืนยันจองซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส

22 กรกฎาคม 64
เลขาธิการสภากาชาดไทยลงนามในหนังสื่อสัญญาซื้อขายวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรม


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"